Kommunikation helt avgörande som verktyg för dig som leder projekt

Du styr och leder projektet i en riktning, du hanterar risker och förändringar i omvärlden samt problem som kan uppstå i projektet. Du upprättar dialog med styrgrupp och beställare för att säkerställa att leveransen motsvarar krav och förväntningar. I din roll är du också vanligen ”knutpunkten” mellan intressenter. Alla dessa delar förutsätter kommunikation.

Bo Tonnquist, författare till boken Projektledning, menar till och med att ”projektledarens förmåga att kommunicera är avgörande för projektets framgång. Under genomförandet består projektledarens viktigaste uppgifter till största delen av att kommunicera med intressenterna.” Och att hålla koll på intressenterna är viktigt. Genom att kartlägga dina intressenter och involvera dem efter behov kan du systematisera din kommunikation och skapa det engagemang som behövs för det du ska uppnå. 
 
Med kommunikation kan du också se till att kund och leverantör har samma bild av var projektet befinner sig. Hur det ser ut i projektet just nu, varför och vad är prioriterat när vi går framåt?”Men jag mailade ju om detta förra veckan”
Jag har träffat ett hundratal individer i olika kurser i kommunikation. Oavsett vad de har för uppdrag så upplever de flesta att det är svårt att nå fram med sin kommunikation. Det är svårt att få andra att lyssna och att skapa engagemang för sina frågor. Många informerar flitigt men upplever att ingen bryr sig.

För att du ska kunna styra och leda ditt projekt är det viktig med någon form av strategi och plan för din kommunikation. Detta är då viktigt att tänka på: 

En av orsakerna till att man misslyckas är en övertro på skriftlig kommunikation: ”men jag mailade ju om detta förra veckan”. Ett annat vanligt problem är att man lägger all tid på att planera vad man ska säga, t ex att göra massor med ppt-bilder, men sällan på hur man ska säga det eller på vad som är intressant för mottagaren.

Konsekvensen blir att effekten av kommunikationen uteblir. Och det påverkar projektets resultat.

Vad är då viktigt i din kommunikation
1. Klargör syftet med kommunikationen: Vad vill du uppnå och vem är det du pratar med. Lär känna din målgrupp och anpassa strategin efter det.

2. Lägg stor vikt vid att kommunicera varför ett projekt ska genomföras, vad är poängen för företaget och för verksamheten. Och upprepa detta i princip genom hela projektet.

3. Berätta en historia. Information kan finnas på intranät eller annat. Fokusera på att berätta en historia som visar hur värdefullt det här projektet är för den som berörs. Genom berättelser byggs engagemang. Det är också ett bra sätt att få igång en dialog kring det som ska göras.

4. Ta fram en ”möteskarta”. Face to face får du ett större utbyte av kommunikationen. Du får veta vilka farhågor som finns och vilka svårigheter intressenterna upplever. Det ger dig en betydligt större möjlighet att förstå dina intressenter och förklara hur det är tänkt, eller rätta till saker där ni i projektet tänkt fel.

5. Tajming och sammanhang för kommunikationen. Vad påverkar dina intressenter just nu? Hur hänger ditt projekt ihop med annat som händer i företaget? Genom att sätta projektet i ett sammanhang och vara medveten om vad som i övrigt påverkar verksamheten har du större möjlighet att få ett positivt gensvar på det ni ska göra.


På kursen Agil projektkommunikation går vi igenom hur du kan utveckla din kommunikation för att nå dina mål.  

How to Prevent Cyber Crime

A Little Bit of Background
Cyber crime can be divided into two categories: Crimes that target computers directly such as viruses, attacks and malware; and online crime that uses computer networks or devices as means to perform fraud and identity theft through social engineering as well as cyber bullying, cyber stalking and cyber warfare.
Currently, companies in the United States experience an annual loss of more than 525 million US dollars due to cyber crime. The majority of these losses are due to malicious code and denial of service attacks.
People tend to believe that working with an Security Expert, after producing the different apps… will allow them to live happily ever after while staying away from Cyber Crime. They could not be more wrong!

Prevention through Education and Training
Let me put it this way. Picture yourself as MD of a logistics company. Would you put unlicensed drivers in front of the stirring wheel of your trucks? The answer is NO.
Were you to run a Hospital, Would you let a GP practice an open-heart surgery on a patient? The answer is NO.

Those are of course extreme cases, but not so far by software engineering best practices. Cyber threats are all around. The way we see it, companies around the world face two choices.
Option A: They live on the so called “Never happened to me before, Cannot foresee it happening to me ever!” statement. Well… this is very, very close to gambling! It might be true, it is likely not to be. Cyber Crime is growing day in, day out. So why take the risk to let it hurt you and your company?
Option B: You start tackling the problem through education and training. Why wait until you get hacked? Educating, and training your software engineers will make you save money in the long run, a huge amount of money. The amount of hacking attempts you’ll avoid… the time you will gain on producing new code… and not reviewing old one in order to find, test and fix bugs will be considerable!

So wait no more! Tackle the problem before it even hits you. Join the community of secure coders, and help us make the IT world a safer place.
/Gauthier


Gauthier has been active in the IT field for over 10 years. Currently working for Scademy Ltd, He oversees global Sales and Marketing.
Informator har lång erfarenhet av utbildning inom olika inriktningar och systemutvecklingsspråk. Tillsammans med vår partner Secure Coding Academy presenterar vi det antagligen mest heltäckande kursutbudet när det kommer till att skriva säker kod. 

Han är Sveriges bästa utvecklare 2016

Det roligaste är att sitta tillsammans med kollegor och användare och bygga ny funktionalitet. Det tycker Sveriges bästa utvecklare, Expressens Joel Abrahamsson, som fick priset på IDG:s event Code Night i går.


              Här följer ett utdrag från artikeln Sveriges bästa utvecklare 2016

På Expressens sajt dyker det kontinuerligt upp små förbättringar. Det kan till exempel vara hur man presenterar länkar till mer innehåll efter att en användare har läst klart en artikel. Hur mycket har Expressens chefsutvecklare Joel Abrahamsson, på torsdagskvällen utsedd av TechWorld till Sveriges bästa utvecklare 2016, fingrarna med i utvecklingen av sådan funktionalitet?

– Förut var jag direkt involverad ganska mycket. Nu jobbar jag mest med api:erna bakom som gör sådana här funktioner möjliga. Men jag är ofta med och diskuterar hur nya funktioner ska utformas, säger Joel Abrahamsson.

Som exempel på vikten av backendfunktionalitet lyfter han framför allt fram prestanda. Man får till exempel tänka till vad gäller att cacha information i Akamais nätverk som Expressen använder, så att sidvisningarna blir snabba även under hög belastning.

Joel Abrahamsson har sedan tidigare en bakgrund som Episerverutvecklare och det finns en logik i att han hamnat på Expressen, eftersom en tidnings publicistiska verksamhet på webben definitionsmässigt handlar om innehåll.

Hur viktig är själva koden när man bygger lösningar?

– Det är sällan svårt att skriva kod. Det svåra är att skriva rätt kod. Det är oftast inte en teknisk utmaning. Det handlar om att leverera nytta till användarna, snarare än att skriva perfekt kod.

Hur vet man vilken kod som är rätt?

– Ibland är det bättre att testa, att bygga tre olika lösningar, än att diskutera vad man ska göra.

Joel Abrahamsson närmar sig med stormsteg sitt tioårsjubileum som utvecklare. Det innebär att han hunnit skaffa sig teknisk kunskap som blivit omodern.

Är kunskap som var gångbar för sju åtta år sedan relevant i dag?

– Det är lätt att snöa in på den senaste tekniken. Men det finns andra kunskaper som är mer tidlösa, som att driva projekt, att interagera med människor och tidlösa arkitekturfrågor.

Efter att Joel Abrahamsson fått prischecken på 10 000 kronor av prisutdelaren Emil Robertsson, vd på Informator Utbildning, pustar han ut en stund.
Hur känns det att vara Sveriges bästa utvecklare?

– Det är jätteroligt. Men hur mycket kod jag än skriver kan jag aldrig skriva all kod själv. Det har varit väldigt roligt att bygga upp en utvecklingsavdelning på Expressen och vi verkar ha lyckats bra.

MOTIVERINGEN

Joel Abrahamsson är mycket skicklig utvecklare rent praktiskt, som kodare. Men det är bara början på en beskrivning. Att bygga en dynamisk utvecklingsorganisation och en teknisk plattform som tål både tung belastning och snabb förändring är några förmågor till. Krydda anrättningen med en god förmåga som föreläsare så blir resultatet Sveriges bästa utvecklare.

Hela artikeln hittar du här

Utbildningsprogrammet för dig som ledare och chef

Efter att ha arbetat med ledarutveckling i 17 år har jag ofta funderat över vad en ledares viktigaste verktyg är. Det började när jag själv arbetade som ledare. Det talas om Lean, Firo, ja, ni vet… men det är inte detta som, i min mening, hjälper ledarna i sin vardag. Det är något som andra har gjort och lyckats med. Lean var The Toyota way och Firo var den amerikanska flottan.

I andra ledarutbildningar är det andra ledare som lyckats som ska tala om hur de gjorde, men dom är inte jag! När jag gick in i mitt ledarskapsuppdrag så visst märkte jag att jag hade jättenytta av alla verktyg, det coachande ledarskapet, hålla effektiva möten, transaktionsanalysen, hålla svåra samtal men det var inte det viktigaste. Det handlade om min trygghet i rollen som ledare, att jag visste min stil och med det mina styrkor och mina svagheter. Det hjälpte mig att jag visste vad som låg inom ramen för ledarskap och vad som inte gjorde det. Näst efter tryggheten i mig som ledare kommer kommunikationen. Det är det verktyg som ligger i botten för alla andra verktyg. Det finns så många olika kommunikationsstilar, tolkningar och mönster så det är inte konstigt att det blir fel ibland.

När jag är ute och arbetar tillsammans med ledare är det inte alltid de olika teknikerna som är lösningen på de olika problem som finns. Det är kännedom om sig själ och andra människor, hur de agerar och reagerar, och varför som är de verktyg som löser de flesta problem. Det är en ledares trygghet i sin egen stil som leder till ett mod att ta tag i det som behövs.

Tryggheten i att veta vad som ligger i uppdraget att vara ledare, att veta när de olika rollerna inom ledarskapet ska användas. När är rätt tillfälle att vara coach, när ska jag vara mentor och när ska jag vara ledaren som går in och styr. Att vara trygg i uppdraget, i sig själv som ledare gör att det är mycket lättare att få igenom de förändringar som behövs i alla organisationer. En trygg ledare skapar trygga medarbetare och en trygg stabil organisation.

Docent Axel Targama ,Chefsutbildare och grundare av Executive MBA-program och Göteborgs Managementinstitut och Daniel Goleman, psykolog och vetenskapsjournalist hävdar båda att förståelsen för sig själv och andra är viktigare än alla de olika tekniker och metoder som finns ’där ute’. Visst finns det bra tekniker och metoder men det är inte de som ska definiera en ledare utan de ska bara ses som de verktyg de är, för ledaren. De ska komma i andra hand

Det chef- och ledarskapsprogram som jag har satt ihop tar fasta på allt detta, i tre delar:
1.  Bli en kommunikativ ledare, där vi tar upp allt från vad det innebär att vara ledare till stilar och grundläggande kommunikation
2.  Att förstå och leda grupper
3. Nå de resultat du vill ha – att leda andra

Målet för kursen är att skapa trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil. Vi går igenom tre delar som tillsammans hjälper dig att bli en trygg och effektiv ledare. Mellan de fysiska träffarna finns dessutom utrymme för individuell coachning.

Läs mer om Chef- och Ledarskapsprogrammet och vilka startdagar som vi har lagt upp för 2017 på https://informator.se/utbildningar/ledarskapsutbildning/ledarskapsutbildning-specialisering/chef-och-ledarskapsprogrammet

Christina Haugsöen har arbetat med ledarskapsfrågor sedan 90-talet och håller förutom Chef- och Ledarskapsprogrammet bland annat nedanstående kurser hos Informator

M312 Ny som chef - bli en trygg ledare
M313 Ledare men inte chef- det informella ledarskapet
M314 Att leda i svåra situationer
M1607 Strategiskt Stressarbete 
M1611 Nya AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Cyber-Criminals surfing on the Pokemon Go Hype

Pokemon GO is without doubt one of the biggest (if not the biggest) buzz the Internet has seen in the last years. Rolled over around the world, millions of users are now running around, phone in their hands, trying to catch Pokemons. This is all fun and games, but also a great opportunity for bad guys to affect millions of devices around the world.


ESET has discovered a lock-screen app, names Pokemon Go Ultimate. This app locks the screen right after the app is launched, forcing the user to reboot the device. However, the reboot function is unfortunately unavailable in most cases since the malicious app overlays all the other apps as well as system apps. The reboot can only be done via the Android Device Manager or by pulling out the Battery. So much for catching Pokemons… uh?
The Pokemon Go Ultimate app actually installs a PI Network app/icon, which once ran will freeze the screen and force the user to do a manual reset.  After rebooting the device, the app will stay hidden, but will still be running in the background and, by example, clicking on banners so as to generate revenues for its owners.
More importantly, this is step one of possibly upgrading this lock-screen malware to a ransomware! Users have to stay careful, and only use trusted apps!
But that’s not all!
Other malicious apps were also unfortunately discovered by ESET such as “Guide & Cheats for Pokemon Go” and “Install Pokemongo”. Those apps promises the users with PokeCoins, Pokeballs and any other sort of things… When what they really do is install malwares or scarewares onto your device, trying to lure the user into subscribing to numerous expensive bogus services.Gotta Catch ’em All…. But please Beware of them all!
After ESET reported those Malicious Apps, they were immediately taken away from the Google Play Store. However, there will be others. It is important to still pay attention and to not download and is tall those malicious apps.
Those three apps could reach 500-1.000 users; 100-500 users and 10.000-50.000 users!

If you simply cannot resist to go out there and catch some Pokemons, we recommend to follow those guidelines before installing any apps :
 1. Only install from reputable sources
 2. Read reviews, filter out the positive ones to only read the negative ones.
 3. Pay attention to Ts&Cs, and apps permissions
 4. Have a mobile security solution!
/GauthierGauthier has been active in the IT field for over 10 years. Currently working for Scademy Ltd, He oversees global Sales and Marketing.

Informator kan tillsammans med Secure Coding Academy erbjuda dig ett unikt kursutbud inom Secure Coding. Se alla våra kurser inom Secure Coding här.


Bör ”IT-avdelningar” ens finnas?

”Allt är IT” är en fras som dyker upp allt oftare. Om detta nu är sant, är uppdelningen mellan den så kallade kärnverksamheten och IT-avdelningen då verkligen relevant? Och om den är det, hur kan vi förbättra kommunikationen? År 2016 borde det finnas effektivare metoder än röksignaler och stelbenta ärendehanteringssystem.

I ett av mina första uppdrag som testare - för vad som nu är ganska många år sedan - fanns det ett 
enda sätt att kommunicera med de utvecklare som skrev koden för produkten vi testade: ett felrapporteringssystem. Det säger sig självt att kommunikationen blir ganska bristfällig om det är den enda kommunikationsvägen och ledtiderna var extrema, det tog dagar och ibland veckor att få svar på en fråga eller att få tillbaka den för testare så bekanta frasen ”cannot reproduce”.

Som tur är förändras saker och ting, och kommunikationen är kanske en av de saker som förändrats mest. Jag minns att vi var överlyckliga när vi fick möjlighet att maila direkt till utvecklarna och diskutera den vägen, och senare dök också ett chatprogram upp som ytterligare minskade gapet och tröskeln att ta kontakt. Var de satt hade vi fortfarande ingen aning om, men telefonen tog oss förstås ännu ett steg närmare.

Förändringarna har fortsatt och idag arbetar väldigt många i agila utvecklingsteam där man ofta sitter tillsammans och har ett väldigt tätt samarbete mellan de olika rollerna i gruppen. Vissa har tagit det ännu längre och börjat lösa upp rollerna som sådana – vi är alla utvecklare där vissa kanske har mer fokus på till exempel test, eller så skriver vi kod en dag och testar nästa. Oavsett upplägg så finns det förstås stora fördelar med att arbeta så tätt, inte minst så ökar kunskapen och förståelsen för alla i gruppen avsevärt.När vi nu brutit ner många av de barriärer som i många fall funnits inom mjukvaruutveckling, så har testarna bättre insikt i koden vilket kan göra det lättare att förstå hur och vad som behöver testas. Utvecklarna i sin tur har en bättre förståelse för testarnas behov, och inte minst så har alla förhoppningsvis god tillgång till kraven och en kravansvarig som kan berätta vad det är kunden behöver.

Här finns det dock enligt min erfarenhet en extremt tydlig gräns: kunden, det vill säga kärnverksamheten, och IT-avdelningen, där nyutveckling och modifiering sker av det IT-stöd som verksamheten behöver.

Är detta verkligen en relevant uppdelning? IT är ju idag en så stor och viktig del av många arbetsprocesser som finns inom ett större företag – ”allt är IT” är en fras som hörs ibland. Om vi nu har sådan närhet i utvecklingsprocessen, varför måste just kraven och verksamhetsförståelsen gå via den ibland trånga tratt som kravanalytikern kan vara?

Den närhet, direkta kommunikation och förståelse för varandra som kommer av att vara ett gemensamt team och gärna arbeta nära varandra rent fysiskt, det är något som skulle kunna gynna både IT och verksamhet.

Testare med god insikt i verksamheten (eller som faktiskt är en del i verksamheten) har en större förståelse för vad som är viktigt att testa, hur tester kan ske och hur de bör prioriteras. De kan förstås också på ett bättre sätt bedöma lämpligheten i en IT-lösning och dessutom göra bedömningar av användbarheten hos systemet.

För en utvecklare är fördelarna likartade, för oavsett hur bra och väl specificerade kraven och designen är, så måste det fattas en mängd beslut under utvecklingsprocessen. Med en god insikt om användarna och användandet blir det lättare att fatta beslut som i slutändan leder till en bättre produkt.

Även verksamheten skulle ha mycket att vinna, till exempel är min erfarenhet att de som ställer krav och kommer med önskemål kan ha svårt att tänka utanför boxen och verkligen tänka nytt. En del i detta är att man inte har någon uppfattning om vilka möjligheter som finns, eller hur svårt respektive lätt det är att genomför vissa idéer. Kanske vågar man inte ställa vissa krav eller så behöver man helt enkelt inspiration utifrån för att tänka om.

Jag säger inte att man behöver eller över huvud taget ska ta över varandras arbetsuppgifter, men bara något så enkelt som att sitta i samma kontorslandskap skulle göra otroligt stor skillnad. Förutom den informella kommunikationen i att ha personer lätt till hands för att ställa frågor, stämma av saker med, snabbt visa eller demonstrera något, så är det mycket information som flyger genom luften som går att snappa upp. Det är denna informationsmängd sammantaget som bygger upp kunskapen, medvetet eller omedvetet.

Som en bonus kan man tänka sig att de som arbetar främst med IT-utveckling kan känna en större tillhörighet till bolaget i stort, när man är närmare bolagets kärnverksamhet, det bolaget ”egentligen gör”.

IT kommer framöver troligtvis bli en allt större del av de flestas arbeten, och med det en förhoppning hos mig att den traditionella IT-avdelningen är dödsdömd. Jag vill uppmana alla som jobbar inom IT att sträva efter en tätare kommunikation med verksamheten, inte bara för att komma närmare detta mål utan för att jag tror det hjälper oss i våra arbeten. Låt oss bara hoppas att vi slipper kommunicera via runstenar eller röksignaler – eller för den delen ett stelbent ärendehanteringsprogram.


/Gabriel Johansson

Kravanalytiker, test manager och lärare på System Verification

Gabriel Johansson är utbildad interaktionsdesigner på Malmö Högskola och har idag mer än tio års erfarenhet inom test och kravhantering i agila projekt, testautomatisering och usability testing på System Verification. Erfarenheten sträcker sig över en rad branscher som telekom, logistik, industri, bank och finans samt detaljhandel. Gabriel Johansson är lärare på kursen ISTQBFoundation.

Sugen på att gå kurs inom Krav & Test?

Informator har ett brett utbud av kurser inom IT och tillsammans med System Verification kan vi erbjuda flera spännande kurser inom Krav & Test. Se alla våra kurser inom Krav & Test här.

Big (data) news om Panama Papers, noSQL, och IT som draglok som kvällstidningarna missat

Skillnaderna i DB-arkitektur mellan RDB och noSQL, och deras inverkan på kvalitetsattribut som prestanda, skalbarhet, modifierbarhet mm är väl beskrivna både i kurser och på nätet. När man kommer in på vilka typer av verksamheter som är ”nischen” för respektive arkitektur så brukar det bli mer diffust. Ändå är verksamhet och IT alltmer sammanflätade. Hade Panama Papers publicerats tio år tidigare, hade de i stället för global scoop mest liknat en överbelastningsattack - på hela världens pappersbruk…

Låt oss ta vid där mitt förrainlägg slutade. Det är en klasskillnad i komplexitet mellan gångtunneln vid pendeln och nya Gotthard-Basistunneln på 57 km med toleranser under 13 cm. Och en liknande skillnad mellan att basa över chaufförerna i lastbilarna och att leda kunskapsarbetare som arkitekter eller ingenjörer, på samma bygge. Det har managementteorin påpekat i ett halvsekel (men teori och praktik tenderar att bara bli lika i teorin…)

När jag läste intervjun på ODBMSIndustry Watch med ICIJ:s data- och forskningschef Mar Cabra, kom jag ihåg min första kontakt med ”pre-SQL” och så småningom tidiga noSQL DB. Först hierarkiska DB, för framförallt komplexa produktstrukturer (ABB ROSAM, IBM DL/1), senare en UML-miljö för utvecklare (Component Factory) med en OO DB i botten. Vad har då tolkning av 11,5 miljoner Panama-filer med 2,6 Terabyte data i alla upptänkliga format för gemensamt med PDM, CAD/CAM, eller UML-CASE?

I ett verksamhetsperspektiv är det komplexitet, teamarbete och högt kunskapsinnehåll. I ett IT-perspektiv är det bl a:

komplexa heterogena datastrukturer (inte enbart tabeller, långt ifrån) som dessutom behöver åskådliggöras grafiskt (i UML miljön som standard UML diagram, i Panama Papers som noder där en nod visar sina kopplingar till andra noder när användaren klickat på den)

förlopp och skeenden är viktigt, så att animering (i UML) eller gamification (i Panama Papers)
fördjupar förståelsen av hur komplexa saker fungerar

få anrop totalt sett, och oftast fler frågor (”Q”, i CQRS) än uppdaterande transaktioner (”C”)

timslånga transaktioner: man laddar ner en ritning, pratar över den med kollegan, t ex om olika
 alternativa lösningar, och efter någon timme ändrar i den (eller inte)

stöd för distribuerat samarbete som t ex publish/suscribe (t ex går en ändring man gör på sin 
skärm in i OO DB med autosave, och därifrån vidare upp till alla andra som har samma ritning uppe 
på sina skärmar, vilket naturligtvis även gäller bakåtpilen när man behöver ångra en eller flera steg 
bakåt i DB-loggen)

en del lateralt tänkande av arkitekten: varför valde ICIJ (eller tidigare SLL och KS, för lansering 
och uppföljning av nya läkemedel) noSQL-strukturen graph, mest känd från FB, Linkedin, & Co? 
Mar Cabra fick naturligtvis frågan under intervjun. Hon svarade: därför att allt (i Panama Papers) 
handlar om förhållanden, folk kopplade till varandra eller till företag.     

Inget av detta är särskilt viktigt i säg, hotellbokningssystem, där RDB sitter säkert i sadeln ett bra 
tag till. I många noSQL-sammanhang är däremot arkitekturdokumentationen även en viktig länk 
mellan IT, Knowledge management, och kunskapsteknologi:

’De flesta ”systemutvecklingsmetoder” som finns är helt uppåt väggarna fel. (…)
Systemarkitekturen (…) är absolut viktigast!’ (Christian Ekvall, hjärnan bakom Scanias 
orderkonfigurator med 150 000 regler för att tackla ett par miljarder möjliga produktvarianter - 
att jämföra med XCON’s 30 000 regler på Digital, numera HP).
Graph och UML-modell – olika men ändå släkt.
(Bildkällor: ICIJ resp Select Business Solutions)

Där produktkomplexiteten, kunskapsinnehållet, och kraven på modifierbarhet och på stöd för samarbete är tillräckligt höga, ska man alltså noga överväga noSQL.

konsult, Kiseldalen.com


UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), i modellering (T2715, T2716), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Informator och Kodcentrum samarbetar för livslångt lärande om kod

IT-utbildningsföretaget Informator har tecknat nytt avtal som huvudsponsor för Kodcentrum. Tillsammans vill Kodcentrum och Informator verka för livslångt och generationsöverskridande lärande om kod för barn och unga, lärare och yrkesverksamma programmerare.

–Tillsammans med Kodcentrums hundra volontärer runt om i landet utvecklar vi ett pedagogiskt ramverk för livslångt lärande och utforskande kring kod och digitalt skapande. Stödet från Informator innebär att volontärerna också ges möjlighet att gratis vidareutbilda sig genom Informators egna utbud av programmeringskurser vilket förstärker utgångspunkten om det livslånga lärandet, säger Emelie Dahlström, Generalsekreterare på Kodcentrum.

Som huvudsponsor är Informator också med och bidrar med erfarenheter till Kodcentrums utformande av kompetenshöjande insatser för lärare inom ramen för det Vinnova-finansierade skolprojektet Kodstart. Stödet bidrar till en spridning av material om programmering och digitalt skapande i skolan genom workshops med lärare under 2017. Genom stöd till lärare kan Kodcentrum nå fler barn och unga runt om i Sverige med inspiration och konkreta projekt för att skapa med kod i skolan.

 – Informator har vidareutbildat Sveriges programmerare de senaste 26 åren. Vi vill ge tillbaka till samhället genom stötta utvecklandet av kompetenshöjande insatser om programmering och digitalt skapande för lärare så att flera barn och unga kan få koda i skolan, säger Emil Robertsson, VD på Informator.


Om Kodcentrum 

Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsettsocioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.
Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare.

Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.

Redan idag finns allt vårt material tillgängligt helt gratis på sajten Kodboken.se. Mer material riktat mot skolan tas fram i ett projekt finansierat av Vinnova och lanseras under 2017.

Om Informator

Informator är ett utbildningsföretag som på olika sätt hjälper organisationer att utveckla rätt kompetens, alltid med individens lärande i centrum. Informators mission är att utveckla Sveriges position som framstående inom mjukvaruutveckling och därigenom bidra till ett bättre samhälle med god livskvalitet, stark innovationsförmåga och hög produktivitet. Varje år vidareutbildar Informator 12 000 yrkesverksamma inom IT i Sverige och har sponsrat Kodcentrum sedan 2014.

KONTAKT:

Kodcentrum
Emelie Dahlström
Generalsekreterare
Tel: 070-999 16 00
emelie@kodcentrum.se

Informator 
Emil Robertsson
VD Informator
Tel: 070-999 80 44
emil.robertsson@informator.se


Läs mer om Kodcentrum: www.kodcentrum.se
Läs mer om Informator: www.informator.se
För pressfoton: : https://www.kodcentrum.se/om-oss/pressbilder

Använd Power Pivot i Excel för att ge dina data ny mening!


Med Power Pivot kan du omvandla enorma mängder data till meningsfull information väldigt snabbt.


Några av fördelarna med att använda Power Pivot för Excel
 • Excel är ett verktyg som de flesta har. Man behöver bara lära sig nya funktioner
 • Hanterar stora datamängder på några sekunder
 • Ladda datauppsättningar från praktiskt taget vilken källa som helst inklusive databaser, data-feeds, Reporting Services och textfiler
 • Kraftfulla analytiska funktioner med språket DAGS

Power Pivot för Excel är ett tilläggsprogram som du kan använda för att utföra avancerade dataanalyser i Excel. Det kom som en gratis nedladdning för 2010 och finns med i installationen från 2013.  Power Pivot ger dig BI från alla system direkt i din dator. På kursen C1501 Power Pivot och Power BI med Excel går vi igenom hur du tar fram egna BI - Business Intelligence lösningar.

Power Pivot för Excel har en inbyggd guide som importerar data från olika källor. Det kan vara alltifrån företagsdatabaser i intranätet, offentliga datafeeds, kalkylblad och textfiler på datorn. Data importeras till Power Pivot som tabeller. Dessa tabeller visas som separata ark i Power Pivot-fönstret, liknar kalkylblad i en Excel-arbetsbok. Men Power Pivot för Excel innehåller betydligt olika funktioner från vad som finns i ett Excel-kalkylblad. 

Med Power Pivot-information kan du  göra saker som är svårt med databaserna i sig. Genom att skapa relationer mellan tabellerna i PowerPivot-fönstret kan du hitta samband och kopplingar. Eftersom informationen finns i Excel är det därför möjligt att göra pivottabeller och pivotdiagram, eller andra funktioner i Excel som du använder för att visa data. 

Förutom de grafiska verktygen som hjälper dig att analysera dina data, innehåller Power Pivot Data Analysis Expresions (DAX). DAX är ett formelspråk som utökar funktionerna i Excel. Syntaxen i DAX-formler är mycket lik den som du redan använder i Excel-formler.

Med Power Pivot för Excel kan du importera miljontals rader med data från flera datakällor till en enda Excel-arbetsbok, skapa relationer mellan data, skapa beräknade kolumner och mått med hjälp av formler, skapa pivottabeller och pivotdiagram och sedan ytterligare analysera data så att du kan göra snabba affärsbeslut. Excel är annars begränsat till strax över en miljon rader i en arbetsbok.

Gör snabba beräkningar, analyser och bearbeta miljontals rader på ungefär samma tid som du normalt hinner göra några tusen i Excel. Du kommer förbi Excels befintliga begränsningar för analys av massiva data och Power Pivot ger dig grunden för att importera och kombinera källdata från valfri plats för analys av data på skrivbordet, inklusive relationsdatabaser, flerdimensionella källor, molntjänster, datafeeds, Excel-filer, textfiler och data från webben.

Allt detta och mer går vi igenom på kursen C1501 Power Pivot och Power BI med Excel. Vi ses!

/Christer

Christer Bau
Är en av Informators vassa lärare inom Office & Adobe.

Det agila HR-manifestet

Förra veckan körde vi en av våra populära utbildningar i agil HR i Stockholm. Under två dagar gick vi igenom hur HR kan stötta en organisation som redan arbetar med agila metoder i verksamheten och hur man kan skapa en kultur som engagerar snarare än hämmar medarbetares kreativitet och motivation. För det handlar nästan bara om kultur, vi behöver bara krydda med en gnutta struktur för att kunna leverera mycket mer värde.
Agilt är i grunden ett tankesätt hur organisationer bör förhålla sig i en komplex och föränderlig värld. Genom att i högre grad förespråka flexibilitet och anpassningsförmåga, arbete i korta feedbackloopar, självstyre och transparens, ökar lärandet och värdeskapandet åt kunden. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lätterörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.
Vad kan då HR göra mer konkret för att arbeta på ett annat sätt? Två delar måste finnas med, och det är metod och mindset. Vi behöver förändra hur vi arbetar internt på HR, i de traditionella HR-processerna. I grund och botten handlar det om att tänka i nya värderingar som skapar mer kundvärde och bättre samarbetsklimat. Men det handlar också om att arbeta mer effektivt med rätt verktyg och metoder som stöttar de agila värderingarna.
Var kommer då de agila värderingarna ifrån? 2001 skapades ett agilt manifest av ett antal konsulter och framstående personer i IT-branschen. Man hade upplevt många misslyckade projekt och man bestämde att mötas och diskutera vad som kunde göras. Det legendariska mötet i Snowbird, Utah, utmynnade i ett antal principer som skulle kunna appliceras på IT-projekt för att förändra och förbättra resultatet och skapa både nöjdare kunder och gladare utvecklingsteam. De grundläggande principerna var dessa:
 • Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg
 • Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation
 • Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt
 • Värdera att reagera på förändringar högre än att följa en uppgjord plan
Då det finns värde i det som ligger till höger, finns det ett högre värde i det till vänster. 12 principer för hur man bör bedriva utvecklingsarbete togs fram. Vi har tagit fram ett agilt HR-manifest som har sitt ursprung i det agila manifestet som skapades i Snowbird – bara applicerat på HR istället för på IT.
Det agila manifestet för HR har 12 principer för vad vi ska tänka på när vi arbetar agilt med HR:
 • Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunderna genom att tidigt och kontinuerligt leverera värdefulla HR-leveranser (kunder = chefer, medarbetare och externa kunder)
 • Välkomna förändrade krav, även sent i utvecklingsprocessen eller projektet
 • Leverera (HR-program, verktyg, service) frekvent, ju oftare desto bättre
 • I HR-projekt bör HR dagligen arbeta tillsammans med operativa chefer, andra funktioner och medarbetare (tvärfunktionella team) genom hela projektet
 • Bygg projekt runt motiverade individer. Ge dem miljön och stödet de behöver, och lita på att de gör sitt jobb
 • Kommunikation ansikte-mot-ansikte är det bästa och mest effektiva sättet att utbyta information. Både till och inom HR-teamet
 • Fungerande HR-program, verktyg, service är det främsta måttet på utveckling
 • Agila metoder fokuserar på uthållighet, och har en ständig, stadig utvecklingstakt
 • Kontinuerlig uppmärksamhet på hög kvalitet och god design ökar anpassningsförmågan.
 • Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är viktigt
 • Den bästa arkitektur på HR leverabler uppstår med självorganiserande team
 • Med jämna mellanrum reflekterar teamet om hur det kan bli mer effektiva och anpassar sitt beteende därefter
Vill du veta mer om vår agila HR-utbildning? Läs mer och anmäl dig här


//Pia-Maria Thorén
Managing Director på Greenbullet Solutions och kursledare hos Informator på kurserna:

DDoS vs DynDNS : the cyber attack that crippled American WEB giants

Security experts were unanimous: the Mirai botnets network had the capacity to massively disturb the majority of internet websites. Indeed, end of last week, it massively hit the DynDNS service, indirectly affecting thousands of american websites, for several hours.DynDNS allows websites having dynamic IP addresses to only have a single URL, the company then taking care of providing the service redirecting the web user towards the right IP address.
On Friday night, the DynDNS service became victim of a harsh DDoS cyber attack from the Marai botnet network, which comprises of IoT devices such as IP security cameras and Routers/switches. Several major american players were affected, among which Netflix, Spotify, Twitter, Ebay and many others. In a nutshell, it is safe to say that all websites using DynDDS were affected, a share that was later estimated at just below 5% of the world wide web.
Mostly American web users got affected by those successive cyber attacks, even though a small share of Europeans also encountered difficulties while trying to log in to those services.
On Saturday, DynDNS published a blog post explaining the attack, and mentioning that the situation was now under control. Nevertheless, last Friday’s attack was very significant in terms of sophistication and complexity, not to mention the financial aspect of things. Indeed, Giants such as Paypal or Ebay are likely to have lost quite an amount of business during the downtime. Numbers are still to be communicated, if ever.Do you feel the power?
No later than last Thursday, our trainer Erno Jeges was giving a presentation on secure coding. As part of our introduction, we spoke about the current situation with Botnets. While exchanging with some of the attendees, Erno mentioned how quickly a hacker, somewhere in the world, could assemble a “team” of 5,000 botnets. He then asked the audience : “Do you feel the power?”.
Well, now, you know the power.
Last October, a study revealed Mirai had around 213.000 infected machines. A few days ago, another study revealed that Mirai has over 500.000 infected machines.
So, again… Do you feel the power?

What now?
Well, friends, the situation is dark. Due to the nature of the vulnerability (default credentials that the users might not always be able to change), more attacks can be expected in the following weeks since this whole mess  will not be fixed by applying a single patch. In order for this to stop, the botnet network has to be stopped, somehow.
This not all, however. Hackers started to sell access to a huge army of hacked IoT devices, so as to launch attacks capable of disrupting web connections. More information can be found here.

“It takes less time to do a thing right, than it does to explain why you did it wrong.” - Henry Wadsworth Longfellow

/Gauthier 
Gauthier has been active in the IT field for over 10 years. Currently working for Scademy Ltd, He oversees global Sales and Marketing.
Informator har lång erfarenhet av utbildning inom olika inriktningar och systemutvecklingsspråk. Tillsammans med vår partner Secure Coding Academy presenterar vi det antagligen mest heltäckande kursutbudet när det kommer till att skriva säker kod.