Ingen tid för utbildning? GLÖM DET!
Time-to-Skills med Informator Training Cloud och Remote Cloud Access!

Idag har många företag sällan tid att släppa iväg personal på längre utbildningar. De flesta arbetar tidspressat med begränsade resurser, tuffa deadlines och exempelvis IT-konsulter ser svårigheter i att behöva lämna kunduppdrag och därmed förlora värdefull beläggning. Tid har blivit en bristvara för yrkesverksamma inom IT, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare och behovet av rätt kompetensutveckling i rätt tid har blivit viktigare än någonsin!

I min roll som IT-chef sätter jag stolthet i att Informator skall ha de tekniskt bästa förutsättningarna i branschen när det gäller leveranser som stöttar våra kunders vardag. Därför har vi bland annat tagit fram utbildnings-portalen Informator Training Cloud som supportar dig genom hela programmet och möjliggör effektiva utbildningsupplägg även utanför klassrumstid. 

För dig som har svårt att delta på plats i vårt kurscenter är jag stolt över att kunna presentera Remote Cloud Access där du deltar live på samma villkor som övriga deltagarna fast du följer kursen via din egen dator eller surfplatta från jobbet, hemifrån eller där du behöver vara för tillfället. Tidseffektiv och värdefull utbildning när du behöver, Time-to-Skills helt enkelt!

/Milad Hashemi
IT Manager
Informator Utbildning
Informator.se/ITC______________________________________________


Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar detta koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder.
Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar din väg mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.


Med Remote Cloud Access deltar du under ordinarie kurstid på våra schemalagda utbildningar via din egen dator, surfplatta eller telefon när du kombinerar utbildning med tillgänglighet antingen i jobbet eller privat. 

Retorik är inte bara konsten att övertyga, det är framförallt förmågan att engagera!

Kommunikation är en allt viktigare konkurrensfaktor för att nå framgång, detta märks tex. på konsultföretag där mjukvarukonsulter inte bara är experter på Java och Microsoft. De utbildar partners, tar fram nya affärsidéer internt, utvecklar produkter och tjänster, har föreläsningar för kunder och bidrar med innovativa lösningar och förbättringsförslag.
De senaste 10 åren har det skett en markant ökning av arbetsuppgifter som inbegriper att kommunicera i olika situationer med olika målgrupper. En bekräftelse på att vi inte bara behöver IQ och EQ, utan även PQ – Presentation Skills!    
Du som har stått och talat inför en grupp eller gör det regelbundet vet att det inte är så lätt.   
3 vanliga problem som du kanske känner igen:
1. A-Ö syndromet
Du vill ha med allt och förklara logiskt från början till slut. Du pratar för fort, för mycket och för osammanhängande. Du hinner säga många ord, men inga som åhörarna minns!

2. Inte förberedd
Tidsbrist och brist på prioritering gör att du inte är förberedd. Du hinner inte analysera situationen och anpassa en talstruktur efter målgruppen. Du blir ointressant att lyssna på.
3. Oengagerat framförande
Du tror inte på ditt budskap. Talar i samma ton hela tiden, utan pauser. Du är inte engagerad känslomässigt i ditt ämne eller i åhörarna, något som tyvärr smittar av sig på dina lyssnare. 
Lär dig älska att tala – vässa dig med retorik!

Vad är ditt främsta verktyg som talare? Du själv naturligtvis! Dina ord, din röst och ditt kroppsspråk är alla fantastiska verktyg som kan förtrolla och påverka alla som lyssnar på dig. Om dina verktyg är vassa och du kan använda dem optimalt.

Efter 18 år som utbildare är jag redo att hålla min första retorikkurs för Informator. Retorik – konsten att argumentera och övertyga. Frågan är om du är redo att vässa din retorik?

Under kursen tränar och lär du dig använda 7 tekniker för att kommunicera bättre:
1. Målgruppstekniker
För att nå fram med budskapet ska du utgå från din målgrupps referensramar – inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram.
2. Argumentationens ABC
Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som kan accepteras av målgruppen.
3. Språktekniker
För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk. Du får lära dig retorikens språkknep som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.
4. Rösttekniker
Vad du säger har stor betydelse – men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du att göra intryck på mottagarna genom dina uttryck.
5. Kroppsspråkstekniker
Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck – hela 56 procent enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in.
6. Powerpointtekniker
Att använda visuella hjälpmedel och få rätt effekt är en konst. Det kan bli succé eller platt fall. Lär dig att använda powerpointbilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.
7. Mentala tekniker
Att våga, vilja och kunna är tre nycklar för att du ska utveckla din kommunikativa förmåga. Lär dig mentala tekniker för att bli en framgångsrik kommunikatör när du möter din publik.


Jan Kronkvist är en inspirerande utbildare och har arbetat som coach och föreläsare sedan många år. Han är expert på retorik, ledarskap, kommunikation och driver sedan 1988 Kronkvist Kommunikation AB.Utbildning på någon annans villkor? GLÖM DET!!

När jag började på Informator januari 2004 så var utbildningsprocesserna fortfarande ganska enkla. Microsoft (Oracle, IBM osv) släppte en ny version av en gammal teknik som alla behövs uppdatera förr eller senare och där fanns Informator med en snabb lösning för att stötta nya färdigheter. Och om inte vi kunde hjälpa till så kunde man som kund ringa någon branschkollega till oss för de flesta utbildningar var ganska likformade.

Det stora hindret att komma iväg på utbildning nuförtiden är tidsbrist, utan tvekan! En del HR-avdelningar löser problemet genom att köpa in ett gäng e-learninglicenser och voila, där kunde dom bocka av kompetenshöjning från sin agenda. Tyvärr är det ganska få som utan rätt stöttning tar sig igenom och får något ut av enbart e-learning, men i rätt kombination med lärarstöd, distansutbildning och klassrumsundervisning så uppstår något som jag själv gärna kallar för Continous Learning. Att som kursdeltagare själv i så hög utsträckning som möjligt kunna välja när, hur och till och med vart jag vill ta till mig nya kunskaper är det som efterfrågas allra mest just nu!

På Informator har vi mottot utbildning för dig på dina villkor och när vi kombinerar klassrumsundervisning med vår lärportal med expertstöd plus webbinar och e-learning i ett paket som vi kallar för Training as a Service så skalar vi plötsligt bort det där problemet att någon annan dikterar när och hur du går utbildning. När vi dessutom kopplar på Remote Cloud Access så har du även möjlighet att delta på kursen från precis där du vill så länge du har en hyfsat snabb uppkoppling! Somliga kallar det för Digital Innovation, vi kallar det för Time-to-Skills™ helt enkelt!

/Tobias Strandh
Director Learning Solutions
Informator Utbildning
informator.sewww.taas.se

______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad lärplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Kurspärm i hyllan? GLÖM DET! Hög kunskapstillämpning med Informator Training Cloud

Du går en kurs som du tror ska hjälpa dig i ditt arbete. Kursen känns bra, läraren är kul, du får gott kaffe och godis under varje paus och du kommer tillbaka till arbetet med ett leende på läpparna. Men vad händer egentligen ett par veckor efter kursen?

Ett vanligt problem är att många "lägger kurspärmen i hyllan". De konkreta tipsen, verktygen och trixen som läraren presenterat under kursens gång har inte omvandlats till relevanta kunskaper som deltagarna tagit med sig tillbaka till och implementerat i sitt arbete. De kortvariga kunskaperna har blivit ännu en kurspärm i hyllan och effekten som både deltagaren och dess chef hade önskat har uteblivit, eller åtminstone inte nått sin fulla potential. Känner du igen detta?

För att en utbildning ska generera hög effekt av kunskapstillämpning krävs en väl utformad struktur, stödverktyg och individuell målframtagning. Vi har därför tagit fram utbildningsportalen Informator Training Cloud som stöttar våra deltagares utbildningsresa på ett sätt som möjliggör högre kunskapstillämpning. Detta uppfylls bland annat genom effektiv utbildningsdesign med en före-under-efter -struktur, chefsinvolvering samt tydlig visualisering av mål och framsteg. Smart och värdefull utbildning - helt enkelt!

/Stephanie Ivanovic
Marknadsansvarig - Learning Solutions
Informator Utbildning
Informator.se/ITC______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Code Meetup den 16-17 maj 2017 - För dig som älskar systemutveckling!


Se till att boka plats på Sveriges kommande största kod-event!
I vår lanseras en helt ny utvecklarkonferens med fokus på nyheter inom mjukvara, digitala trender och innovationer. Varmt välkommen till en mötesplats "för kodare av kodare" där du självklart också träffar oss ifrån Informator! 

Code Meetup kommer att hålla till i det världsledande innovationsklustret inom ICT i Kista – ett område med över 2000 företag som verkar inom information, kommunikation och teknologi. Premiär för konferensen med erkända talare och ett hundratal utbildningssessioner blir den 16-17 maj på Kistamässan i norra Stockholm.

Den digitala utvecklingen fortsätter att snurra snabbt vilket ställer höga krav på både kunskapsutbyten och kompetens. Code Meetup i Kista blir den första konferensen i Skandinavien som fokuserar på utveckling på alla plattformar.

Vi ser fram emot att under hösten och våren kunna presentera mer information om denna konferens, men boka redan idag in datumen 16-17 maj 2017 och platsen Kistamässan.
Mer information finns på codemeetup.se. Missa heller inget av det som är på gång, följ konferensen på Facebook och Twitter. Officiell hashtag för Code Meetup är #Codemeetupse

What do ITSM and SAM have to offer each other?Many of us working in the IT sphere have heard about ITSM and the ITIL Framework that puts best practise into wording. There are plenty of other frameworks and manifestos that also claim their piece to describe the same and other parts of IT’s reality. In this wealth of solutions and beliefs, I do miss a more wide spread discussion on one, in my view critical, part of IT.

The part that for most organisations stands for the same amount of money as personnel, i.e. their software expenditure. For most industries it stands for 30% of their IT budget and with an ongoing digitalisation and service-orientation, this has been and will be increasing. So in my view how to manage this part of IT effectively and efficiently deserves a spot among the books on DevOps, Agile, etc.


Because whether it’s a traditional purchased client-application, a hired server-license or some cloud solution, the way we need to manage these assets is still the same. The legal, financial, architectural and operational implications are as demanding and IT needs to deliver their part in a cost efficient and value-adding manner.


I am by far an IT Asset or License expert, but I do know that doing the right things in the right way benefits the business and bottom line. And this requires working with people, processes and tools, managing change. I had the opportunity to work with Software Asset Management issues for the first time some 6 years ago. Having worked a few years with ITSM and with some background in ISO9001 and CRM, our newly appointed License Manager and I embarked on a journey with the appropriate ISO Standard in our bags. As we proceeded a number of things became apparent to us:


-        An organisation can only take in a certain amount of new terminology and adapt to new ways of working. Managing organisational change for SAM is as critical as for ITSM. SAM affects all users in an organisation! Be considered.


-        Clear governance, stipulating policies, objectives, roles, responsibility and mandates is critical


-        A number of processes defined by the ISO 19770-1 are in principle the same as what ITIL describes. It would be a waste of time and resources not to make sure to incorporate SAM requirements into the existing ITSM processes.


-        In particular working with (Software) Asset identification and control, shows how determined one has to be if/when embarking on Configuration Management with probably an even larger scope.


-        Another area of SAM that plays a forefront role is Supplier and Contract Management. Handle it well and it will serve you well


-        At that time acquiring knowledge and sharing experience on SAM seemed, compared to the ITSM/ITIL community, almost non-existing or only available through software vendors.


-        Then also tools for inventory, metering, etc. to help SAM were in an early stage of the hype cycle. Good enough to support specific tasks for License Management, but not management tools that can streamline workflows and decision making.


Due to organisational changes we both engaged in other challenges, but while years passed these thoughts remained in the back of my mind. The last 2 years as an ITSM consultant I have had the opportunity to meet with many more organisations and it is clear that many still struggle (more or less conscious) with ITSM and SAM duties and initiatives not being synced.


While SAM overall was clearly less mature 6 years ago, it has gained traction. Then the methods and concepts to extend the ISO standard came primarily from the vendor side like Microsoft’s MOF. Now there is a recognised independent framework from IAITAM and the tools to support it have improved considerably. At the same time more and more the broader term ITAM is being used instead of SAM, including all IT-related Assets, like hardware, in the approach. And for what it’s worth it, ITIL has clearly sated SAM/ITAM is a critical element of successful IT Service Management.


While ITIL/ITSM, with all right, talks a lot about the importance of organisational capabilities, SAM has a much stronger case for why these should be up to specs: incompliance has tangible legal and direct financial consequences. So while audits (external or internal) can be regarded by some as a blessing to tidy things up once every now and then, the more mature License and Software Asset Managers whish for a more continuous management and continual improvement: to build and manage organisational capability. Within logistics no one closes down a distribution centre to do a yearly inventory. Stock taking is performed daily and integrated with other logistic duties.


The need for management of change becomes evident. Nothing major, rather an evolution that actually also can enrich the ITSM practises of an organisation and help to quantify benefits in monetary terms and risk management, something the CFO will like.


It means taking advance of existing implementation and process capabilities by involving for example your Service Level Manager(s) and Change Manager(s) in the adoption of existing processes to specific requirements from SAM. And be aware the benefits are in either direction: While adding SAM-oriented Change Models will help to make the “ITSM-based” Change Management more complete, data from Incidents and Service Requests will give an extra dimension to Asset data, when meeting suppliers during renegotiations.


This does indicate a certain maturity of the IT organisation, to be able to take advantage of the ITSM capabilities for SAM. But any CIO with a long term vision and strategy to contribute to the bottom line should include the opportunity given by matching these 2 practices once passed the phase of establishment.

//Maarten Merckx
Verksamhetskonsult på Olingo Consulting och ITIL utbildare hos Informator


Vill du lära dig mer om SAM kopplat till ITIL? Då är kursen  ITIL Lifecycle -Service Transition ett steg i rätt riktning. Klicka här för att se hela Informators utbud inom ITIL och ITSM.

Tråkiga självstudier? GLÖM DET! – Social learning med Informator Training Cloud

Utbildning behövs alltid, men det ska helst inte kosta något och gärna genomföras utanför ordinarie arbetstid. E-learning verkar vara en optimal lösning, men de allra flesta orkar inte genomföra en hel e-kurs... Så inledde jag min artikel "därför pallar du inte E-kurser" i TechWorld för två år sedan och tyvärr stämmer detta fortfarande!

Nuförtiden finns det en uppsjö alternativ för dig som letar efter en "quick fix" för ett problem som dyker upp i arbetet, men för att ny kunskap verkligen skall sätta sig och ge effekt krävs interaktion med både lärare och kurskamrater. Att diskutera och utbyta erfarenheter är kanske den allra viktigaste komponenten i Informators framgångar, men hur skall detta kunna fortsätta när tiden tillsammans i klassrum blir kortare och kortare?

Vi på Informator lyssnar på våra kunder och har förstått branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har vi tagit fram utbildningsportalen Informator Training Cloud som stöttar dig genom hela utbildningen och möjliggör effektiva utbildningsupplägg. Portalens utformning uppmuntrar till kunskapsutbyte mellan deltagare, skapar diskussioner och möjliggör utbyte av erfarenheter genom social inlärning både före, under och efter klassrumsträffarna. Alla deltagare i kursen hjälps åt att göra utbildningen än bättre i ett format som inte inkräktar på din arbetstid! 

Tidseffektiv och värdefull utbildning tillsammans – helt enkelt!/Tobias Strandh
Director Learning Solutions
Informator Utbildning
Informator.se/ITC

______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Observer Design Pattern – klassikern i händelsedrivna system

Observer, precis som andra designmönster, lyfter abstraktionsnivån utöver syntax eller notation. I likhet med några få (som t ex Proxy) ligger den nära arkitektur. För egna anpassningar, eller för att skippa dem, behövs en del arkitektglasögon.

Vi börjar med standardfrågan: hur pass mycket av det den uträttar är redan löst i plattformen, ”på burk”? EventHandler i Java? Ett bibliotek eller ramverk för GUI? Publish-Subscribe i en event bus (t ex ESB i ett företag eller databuss i en bil)? Observer spred sig av anledningar som många funderat kring, på olika håll.

I anpassningen av mönstret bör arkitekten sedan ta hänsyn till möjliga svagheter i runtime, vad gäller säkerhet, modifierbarhet/uppgraderingar, prestandakrav, användbarhet mm.

Mönstret Observer (bild) kopplar ihop verksamhetsobjektet (eng. subject dvs ungefär ”änmesobjektet”, kallat Bevakad i klassdiagrammet nedan)  till andra objekt. De blir observatörer och prenumererar på dess tillståndsövergångar (händelser), som det sedan skickar automatiskt till dem, d v s ”push” (den som växte upp med att i stället regelbundet polla verksamhetsobjektet kan se Observer som ett enkelt sätt att automatisera bort pollningen). Vid första anblick liknar strukturen i klassdiagrammet mycket annat. Kompletterar man med ett enkelt sekvensdiagram (nedre delen i bilden) som visar hur kommunikationen går genom (nedärvda, från mönstret) associationslänkar så blir det lättare att se vad Observer är till för.

Har vi alltså inte någon liknande mekanism klar ”på burk” så är det dags att även fundera på tänkbara anpassningspunkter. En är multipliciteten i Klassdiagrammet, som i verkligheten lutar besvärande ofta åt många till många, dvs ”* i båda ändarna. Här uppstår en vanlig tradeoff för arkitekten: mellanhand (”Prenumerationsförmedlare”, t ex som tillägg i infrastrukturen) - eller inte. M a o ett val mellan modifierbarhet/återanvändbarhet och snabb exekvering. 2016 är svaret oftast modifierbarhet/återanvändbarhet, med infrastruktur (men det finns undantag även idag, tänk budgethårdvara för t ex Internet of Things).

Skillnaden i ett tecken ( ”*” i stället för ”1” i klassdiagrammet) medför flera konsekvenser för arkitekten, som t ex mellanhand med exekveringstid och single point of failure (eller kostnad för replikering) men även nya möjligheter att validera resp filtrera data i mellanhanden, eller att prioritera vissa observatörer.

Mellanhanden gör det dessutom praktiskt möjligt att minska ”bruset” av oönskade meddelanden från verksamhetsobjektet till olika observatörer.

Ett sätt att minska är att observatörerna prenumererar, m h a parametrar till mellanhanden, endast på relevanta händelser, d v s de som respektive observatör verkligen behöver känna till.

Ett ytterligare steg är att m h a ytterligare parametrar låta mellanhanden vidarebefordra enbart relevanta händelser med relevanta parametervärden, som t ex kursförändring där den nya aktiekursen hamnar över en önskad gräns. D v s mellanhanden skulle filtrera bort händelser som är försumbara för respektive observatör.


Poängen med ”push” framgår också i en längre övning i agil modellering, kursnr T2715 (modernisering och webbanslutning av systemarvet hos ett mäklarföretag). En mer detaljerad genomgång av Observer m fl mönster gör vi i Avancerad modellering med UML, T2716.

konsult, Kiseldalen.com


Huvudförfattare: Growing Modular: Mass Customization of Complex Products, Services and Software samt UML Xtra Light: How to Specify Your SW Requirements
UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i modellering (T2715, T2716), grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Fredagsfix och andra fienden till framgångsrik testautomatisering

Automatisering av testfall är en av inneaktiviteterna i mjukvarubranschen just nu, men samtidigt är det inte ovanligt att höra uttalanden som "Vi testade att automatisera, men det fungerade inte" eller "Vi har lite automatiserade tester, men vi använder dem inte för de går sönder hela tiden". Måste det bli så här? Naturligtvis inte. Här kommer några viktiga checkfrågor. De kan låta självklara, men vara nog så viktiga att påminna sig om emellanåt.
1. Går det att automatisera det du vill testa?
Första frågan som bör ställas är så klart om det överhuvudtaget går att testa det du vill säkerställa på ett bra sätt. Är det ett API eller ett UI som ska testas så är det oftast lugna puckar, men hur testar du till exempel att videon som strömmas till användaren inte hackar eller ser dålig ut? Visst kan man kolla bit rates och jämföra olika frames och annat, men frågan är: Är insatsen som behövs värd besväret, eller blir det effektivare att fortsätta testa hela eller delar av testbasen manuellt?

2. Är testobjektet tillräckligt stabilt?
Hur mycket kommer gränssnittet att förändras under projektets gång? Ska du testa ett redan publicerat API? Go for it! Ska du testa ett UI vars arkitekt bestämmer sig för ett nytt utseende varje vecka? Glöm det! Manuella testare är oftast både anpassningsvilliga och luttrade efter många projekt med luddiga och föränderliga kravspecar, men ett testramverk är ytterst bokstavstroget. En knapp som har flyttats eller bytt namn löser testaren för det mesta med ett höjt ögonbryn, medan det automatiska testfallet får krupp och vägrar fortsätta. Dessutom krävs det varje gång en inte obetydlig insats för att rätta till de tester som gått sönder.

3. Automatiserade testfall kräver tid till underhåll!
Detta för oss osökt över till nästa punkt på listan: Det går inte att tro att man kan lägga en stund på att automatisera sina testfall och att man sen bara behöver exekvera dem för all framtid. Testfallen behöver underhållas kontinuerligt om inte ansträngningen för att laga dem ska bli för stor, vilket leder till att ramverket faller ur bruk och lika gärna kan slängas. Alltså kan man inte allokera 100% av resurserna till att utveckla nya testfall eller att exekvera manuella testfall - det kommer att straffa sig i längden!

4. Kan det återanvändas? Gör det!
I alla mjukvaruprojekt är underhållbarhet superviktigt. Men i automatiseringsprojekt där det ofta är förhållandevis få resurser som ska lösa allt från att skriva nya och underhålla gamla testfall till att utveckla testramverket och att rapportera resultat, så är det ofta kritiskt. Är klockan 16 på en fredag och utvecklarna har precis släppt ett antal API-förändringar som ska testas i helgen? Vill du behöva ändra på ett ställe i en utility-fil eller i alla dina 500 testfall? Trodde väl det...

Är de nödvändiga förändringarna i ramverket så stora att de tar dagar att fixa, så är antingen projektet blint för mjukvarans kvalitet eller så upptäcks inte regressioner när de kommer in. Detta innebär ofta att det tar minst lika lång tid att uppdatera ramverket som det tar att reda ut orsakerna till alla nya fallerande testfall. Dessutom kan personer som är upptagna med underhåll inte användas till att skriva nya testfall.

5. All makt åt integratörerna!
Naturligtvis går det att undvika mycket av dessa problem om man har processer på plats för att 1) förvarna testutvecklarna om att förändring är på gång så att de kan uppdatera ramverket i tid och 2) slänga ut eventuella förändringar som förstör testresultaten. Har man dedikerade integratörer så är dessa ofta bra personer att stå på god fot med som testare. De har koll på vad som är på gång och de vet ofta vad som troligtvis orsakar problem, speciellt om det är ett continuous integration-system där testautomatiseringen är inbakad i integrationsmiljön. Har intergatörerna makt att inte ta in eller slänga ut dålig kod eller kod som innehåller beteendeförändringar som inte rapporterats i förväg och inte ständigt blir överkörda av ivriga projektledare eller produktägare, så kan detta gå väldigt smidigt och kvaliteten över tid blir ofta hög. Är leverans NU det viktigaste, så får projektet räkna med att det uppstår luckor i testtäckningen och att kostnaderna för underhållet ökar.

6. Testa testkoden! Eller: Ändra aldrig något viktigt på en fredag...
Tyvärr är det ju inte bara utvecklarna av produktionskod som kan slå sönder ett testramverk, även testutvecklarna själva brukar vara bra på detta. Speciellt problematiskt brukar detta bli om man "bara" ska ändra "den där lilla grejen som inte påverkar något annat" en fredag eftermiddag eller strax innan man kör igång den där kritiska testsviten innan leverans. Det slutar ofta med gråt och tandagnisslan.
Att testare orsakar instabilitet brukar tyvärr också resultera i att utvecklarnas och projektets förtroende för testresultaten minskar drastiskt och ofta under en lång tid.

Är resultaten kritiska för projektet? Se då till att 1) testa och granska alla förändringar i testramverket ordentligt innan de kommer i produktion och 2) gör inga kritiska förändringar i till exempel centrala delar i ramverket precis innan några extra viktiga tester ska köras. Jag hoppas att jag inte har skrämt bort alltför många med mina exempel på allt som kan gå fel... Det viktiga är att du ser på testutveckling på samma sätt som du ser på utveckling av produktionskod. Då kommer säkert även ditt projekt att bli ett lyckat exempel på testautomatisering!

Vill du veta mer om Test? Informator har marknadens bredaste kursutbud inom Krav & Test. Se våra kurser här


/Daniel Johansson, Test Automation Engineer, System Verification och kursledare hos Informator.

Införande av nya arbetssätt - hur hanterar man bieffekterna av det?

AlmostAsleep AB har under sin VD:s och CIO:s ledning i stor enighet fattat beslut att införa ett nytt arbetssätt på sin IT-avdelning! Det här blir succé! Inte bara ledande personer och nästan alla andra på IT-avdelningen. Denna gång även den normalt något IT-frånvända verksamhetssidan är eniga om att detta är vägen framåt. Projekt har startats med upphandling av tjänster och produkter. Man har också investerat i utbildning i nya system och dessutom nya processer. 

Men så sakteliga börjar det gå upp för några att detta faktiskt kommer att börja påverka deras vardag och invanda mönster. Insikten i att morgondagen (bokstavligt talat!) kommer att se annorlunda ut börjar sätta sig i magen och många frågor börjar ställas. Ett veritabelt Shakespeare-drama tar sin början!

Det som ska genomföras har redan motiverats teoretiskt och precis som i de flesta företag går det relativt lätt även för AlmostAsleep AB att få acceptans för förbättrade arbetssätt. Det CIO:n inte har förutsett är att konsekvenserna av en förändring av arbetssätt innebär också en mer genomgripande förändring för de människor som direkt eller indirekt berörs av den. Förändringen på IT-avdelningen sätter fart på krafter som slår an djupt nedärvda sociala behov och förmågan att hantera dessa kan avgöra i vilken utsträckning förändringen lyckas eller ej.
När man gör en organisationsförändring kommer den i de flesta fall påverka någon eller alla av:

  • Ledning och Styrning – Nya arbetssätt kan medföra att maktpositioner förändras. En person som tidigare varit en nyckelspelare vid beslutsfattande kan få sitt ansvar halverat. För AlmostAsleep AB:s chefsarkitekt leder den nya rollen till att hennes tidigare mandat plötsligt delas upp på två där en ny person med fokus på digitalisering anställs, hon får ta ansvar för legacy-systemen och en ny person anställs som chefsarkitekt för att hålla samman.
  • Ledarskap – Ett nytt arbetssätt innebär många gånger att ett nytt ledarskap krävs. AlmostAsleep AB:s huvudsaklige tekniskt lösningsansvarige har byggt en lång karriär på bolaget på stor insikt i den tekniska plattformen och förmågan att driva både förvaltning och nyutveckling på legacy-systemen. Nu förändras i ett slag arbetsuppgiften till att leda sin gruppering i förflyttningen från ett ansvar i att bygga tekniska lösningar till att vara ansvariga för att kravställa och följa upp leverantören för den tilltänkta outsource:ade leveransen.
  • Kompetens – Den tid vi lever i ställer historiskt höga krav på snabb kompetensanpassning för att motsvara företagens kontinuerligt skiftande behov. På AlmostAsleep AB finns t ex Lasse som precis överlevt småbarnsåren, men inte helt hängt med i teknikutvecklingen under tiden. Utvecklingen har möjliggjort för verksamhetssidan att gå direkt till leverantören utan IT som mellanhand. Lena å andra sidan har ytterligare några år på CV:t och har för länge sen slutat ”gå på kurser som ändå bara blir ytterligare en pärm som står och dammar i hyllan”. De är båda exempel på bristande förmåga och vilja att lära sig nya tekniker och kanske helt kunna skifta arbetsområden.
Jag tror inte att något av detta är nytt för någon, men jag förvånas om och om igen över att så få organisationer väljer att på riktigt proaktivt ta tag i frågan och planera för dess genomförande då effekterna av ett misslyckat hanterande av detta kan vara förödande för både den framtida förändringen, men kanske även för andra delar av organisationen.

Hur ska man då angripa detta? Vad är det för frågeställningar man står inför? 

  • Hur förändra ansvarsförhållanden och maktpositioner för personer utan att motverka förändringsviljan?
  • Hur möjliggör man både formellt och informellt ledarskap som kan driva förändringen mot målet?
  • Hur säkerställa kompetenshöjningen men också den oundvikliga frågan om hur man hanterar den nuvarande personalen som kanske inte varken vill eller kan möta de nya kompetensbehoven?
Min bild av detta är att faktiskt inse att detta är frågeställningar som oundvikligen kommer att behöva hanteras. En annan aspekt är att också hantera det på ett strukturerat sätt – även om det är ”ostrukturerad materia” (=människor) som behöver hanteras. Verktygen för detta är Analys och planering, Ledarskap och Mod.
  • Analys och planering - Gör en analys av nuläge och önskat läge som omfattar var förändringen av beslutsmandat kommer ske, vilket kompetensbehov och kompetensöverskott man kommer att ha samt vilka nuvarande personer och roller som kommer att vara nyckelroller både under förändringen och efter genomförandet.
  • Ledarskap - Det kommer att vara många utmaningar som kommer ställa krav på tydligt ledarskap i hantering av missnöje och motstånd, men kan också uppstå i mer formella chefsuppgifter som personalavveckling och konflikthantering. Högre chefer och ledning behöver också skapa arenor för underställda chefer och informella ledare att agera inom trots att de kan vara mer utsatta när misstag görs som en följd av en ny och delvis okänd miljö.
  • Mod - Slutligen och kanske en basplatta för hela förändringen: Mod. Vi har alla sett dessa situationer i större och mindre utsträckning. Att gå igenom en sån fas med ett realiserat resultat, men förhoppningsvis också en positiv organisation kräver styrka, uthållighet och som sagt, mod.
Naturligtvis är detta en väldigt övergripande betraktelse, men jag tror att många med mig – både som genomförande konsulter och chefer och ledare i en organisation – kan dela huvuddragen i den. Och även om det är svåra och stora saker så inspirerar det i alla fall mig dagligen att försöka bemästra Shakespeare-spektaklet samtidigt som jag stöttar bolag i att arbeta bättre och smartare.

Här hittar du Informators utbildningar inom IT, projektledning och ledarskap.


 
Christian Wahlström är senior projekt- och förändringsledare hos Olingo samt kursledare. 

Vems ansvar är din kompetensutveckling?Den som kontinuerligt förnyar sin kompetens kan i betydligt högre grad välja hur han eller hon vill leva sitt liv.

Frågan är ständigt aktuell, inte minst inom de kunskapsintensiva branscher som utan tvekan kommer att stå för många av de nya jobben. Även de medarbetare som har kommit en bra bit på väg i karriären måste med allt tätare intervaller ta till sig nya kunskaper.

Det handlar inte bara om att förbli attraktiv för arbetsgivarna, göra karriär och få högre lön. Den som kontinuerligt förnyar sin kompetens kan i betydligt högre grad välja hur han eller hon vill leva sitt liv – som specialist, ledare eller entreprenör – där de nya, spännande utmaningarna väntar. I Sverige eller internationellt.

På det mer personliga planet handlar det också om yrkesstolthet, upplevt meningsfulla arbetsuppgifter, intressanta utmaningar och möten, kollegial respekt och – ytterst – självförverkligande. Att ta kontrollen över sin egen framtid, helt enkelt.

Egna initiativ uppskattas

En följd av allt högre specialisering inom såväl näringsliv som offentlig sektor är att varje medarbetare måste ta ett större ansvar för sin egen utveckling, och kontinuerligt diskutera utbildningsbehovet med sin närmaste chef. En central HR-avdelning kan inte på samma sätt hålla sig à jour med den senaste tekniken eller de nya professionella kraven inom varje enskild del av verksamheten.

Elizabeth Wallén är HR Business Partner för Converged Core, en utvecklingsenhet inom Ericssonkoncernen. Enheten utvecklar mjukvara för att bygga IP-baserade tjänster i mobiltelefonisystem och har totalt ca 1 000 medarbetare i Stockholm, Budapest, Montreal och Shanghai. Hon betonar vikten av att varje medarbetare tar vara på möjligheterna till kontinuerligt lärande:


Elizabeth WallénHR BP, PDU Converged Core, Ericsson

”IT-utveckling är kunskapsintensivt, dynamiskt och kräver kontinuerlig teknisk vidareutbildning för att vi ska kunna ligga i framkant. Vi alla behöver vara öppna och nyfikna på att lära nytt, det gäller såväl teknik som mer affärsrelaterade kunskaper. För att fånga upp behovet går varje medarbetare och utvecklingsteam regelbundet igenom sina mål och utbildningsbehov tillsammans med sin närmaste chef. Det sker vid minst tre tillfällen under året. Ansvaret för kompetensutvecklingen är ömsesidigt.”
Ditt personliga varumärke 

Reell och uppdaterad kompetens värderas uppenbarligen högt av arbetsgivare och uppdragsgivare. Samtidigt ger det viktiga signaler om dina personliga egenskaper: lyhördhet, målmedvetenhet, förändringsvilja…

En tydlig trend är också att IT utvecklas i samklang med verksamheten – affärsutveckling, produktion, distribution, marknadsföring osv. Detta återspeglas även i kursutbudet från Informator Utbildning och andra ledande utbildningsföretag.

Läs mer om Informator - Training as a Service - utbildning på dina villkor!