Är manuella tester stenåldern, eller?

Automatiserade tester gör framsteg inom många branscher, inte minst inom mjukvaruutveckling. Team ägnar mycket tid åt att utforska och automatisera majoriteten av sina tester för att säkerställa att de utförs effektivt och för att frigöra tid åt andra aktiviteter. Med alla dessa fördelar, ställer sig många frågan: Är manuell testning fortfarande nödvändigt? Det rungande svaret är JA. Testautomatisering är en stor tillgång, men det finns fortfarande mängder av områden där manuell testning är bäst lämpad att användas.Manuell testning är ett snabbt sätt att utvärdera en produkt samtidigt som den ger testaren chansen att stifta bekantskap med de funktioner som skall verifieras och kvalitetssäkras under utvecklingsprocessen. Manuell testning i sig är en form av utforskande testning, vilket gör att testaren med tiden förutom att lära dig mer om själva testobjektet, även förstår svagheter och kan identifiera riskområden som eventuellt behöver täckas med fler testfall.

Automatiserade tester kan exempelvis inte exakt tyda en app eller funktion från en användares perspektiv eftersom den enbart består av förinställda villkor. Mänskliga testare klarar däremot av att titta på helhetsbilden, bedöma om en användare kommer att ha en positiv eller negativ upplevelse av appen eller funktionen. Detta inkluderar det estetiska utseendet, användbarhet och funktionalitet. När defekter inte hittats av automatiska tester, så betyder det inte att allt fungerar som förväntat. Om till exempel en app saknar vissa funktioner som användarna behöver för att slutföra sina uppdrag, så är risken att användarna överger appen för en annan som har just önskade funktionerna. Manuell testning kan enkelt upptäcka dessa typer av avvikelser och eliminera dem före release.

Här är några exempel på områden där manuella tester är mest lämpade:

  • Automatiserade testverktyg klarar inte av att bedöma färg, typsnitt eller bildstorlek. Det går inte heller att testa användarupplevelse samt användargränssnitt (GUI) med automatiserad testning.

  • Under utvecklingsfasen är det vanligt att akuta situationer uppstår på grund av kravändringar eller problem som kräver snabba förändringar i funktionalitet eller beteende i modulen. I dessa fall spelar tiden för rättningsverifieringen och snabb feedback en mycket viktig roll. Automatiska tester tar mer tid att ställa om, eftersom testare först måste skapa testfall, programmera till det automatiserade verktyget, och sedan köra testerna. Det kan vara mer tidskrävande att bibehålla och ändra automatiserade skript än att utföra testerna manuellt. Manuell testning i dessa fall innebär snabbare testning och resultat.

  • Manuell testning är det enda alternativet under det inledande skedet av produktutvecklingen. Det är först när produkten är stabil och i regressionsfas som automatiserade tester kommer till sin rätt. Automatiserade tester i en fas med många förändringar tenderar att orsaka onödiga kostnader i både tid och resurser, eftersom det krävs extra arbete för att anpassa testprogrammen efter förändringarna. Dessutom har det observerats att de flesta ”bra och viktiga” defekter oftast hittas via manuella tester (dvs utforskande tester). Testautomatisering kan inte ersätta en erfaren och domänkunnig testare när det kommer till att hitta viktiga produktbuggar.

  • ”Negativa” tester (Negative testing) kan göras mer rigoröst via manuell testning.

  • Ad-hoc tester kan inte utföras av automatiska tester.

  • När ett enskilt testfall tillhörande en automatiserad testsvit få ett ”negativ” resultat så stoppas hela testsvitet på grund av resultatet. I en manuell testsvit så kan testaren ofta hitta ett sätt att kringgå felet (en ”workaround”) och testa vidare. Det vill säga - det är mer flexibilitet i manuell testning.


Manuell testning är alltså fortfarande viktig inom flera områden. Kan det då gå hand i hand med automatiserad testning? Absolut, men det resonemanget får vi ta en annan gång.

Chithanh Mach, 
Test Engineer på System Verification

DevOps – I framtiden är vi alla nybörjare

Det enda vi säkert vet om framtiden är att den kommer se annorlunda ut än nutiden. I Kevin Kellys utmärkta bok The Inevitable målar han upp tolv tekniska drivkrafter som påverkar utvecklingen i samhället. En av dessa är att vi alla kommer vara nybörjare. Att vi hela tiden måste lära om och lära nytt. Ingen kunskap är beständig. Vi kommer aldrig kunna slå oss till ro med de färdigheter vi besitter. En utmanande insikt.

IT exemplifierar förändringstakten i samhället på ett tydligt sätt. För några år sedan var det legio med långa utvecklingscykler och utvecklingsprojekt där det kunde gå månader och år mellan kravspec och utvecklad produkt. Vattenfallsmetoden regerade på utvecklingsavdelningen. Förbättringar på mjukvaror, till exempel operativsystem, kom i form av ”patchar” som sporadiskt distribuerades till användarna. Installation av dessa patchar var ett högriskspel där priset, i form av funktionshaveri och inkompabilitet, ofta översteg värdet.
Idag ser det annorlunda ut. Molntjänster och operativsystem uppdateras kontinuerligt och, mer eller mindre, utan vår vetskap. IT-tjänsterna utvecklas på ett närmast steglöst sätt och helt plötsligt har ett menyval försvunnit eller tillkommit. Det händer att fel introduceras men lika snabbt som felet dök upp har det försvunnit igen. Populära tjänster som Facebook, Netflix och Spotify genomför flera releaser per dag och enligt uppgift introducerar Amazon uppdateringar i sin produktionsmiljö var elfte sekund.

Vad har möjliggjort skiftet från vattenfall till kontinuerlig utveckling? Dels är det tekniska framsteg men den snabba förändringstakten kräver även nya arbetssätt för utveckling av IT-tjänster. Vattenfallsmetoden har ersatts av agila metoder och manuell testning av automatiserad. Det som på senare tid fått fäste är en ”modell”, DevOps, som binder samman utveckling med drift, support och förvaltning. Ordet Devops är en ihopskrivning av orden ”Development” och ”Operations” och syftet är, som namnet antyder, att knyta ihop utveckling med support och förvaltning. Till skillnad mot flera andra ramverk och metoder, som till exempel ITIL®, finns det ingen som äger eller förvaltar DevOps. Det finns heller ingen vedertagen definition av vad DevOps är och innehåller. Wikipedia definierar DevOps på följande sätt:

DevOps is a culture, movement or practice that emphasizes the collaboration and communication of both software developers and other information-technology (IT) professionals while automating the process of software delivery and infrastructure changes. It aims at establishing a culture and environment where building, testing, and releasing software can happen rapidly, frequently, and more reliably.

Det är en vanlig missuppfattning att DevOps primärt handlar om automatiserad testning och driftsättning. Så är inte fallet. Huvudpoängen är att utvecklingen av en IT-tjänst ska ske i samspel mellan flera roller. I varje utvecklingsteam ska det finnas representanter för drift, support, förvaltning och säkerhet. Dessa aspekter ska byggas in i IT-tjänstens DNA.

Det finns flera exempel på organisationer som har anammat DevOps sedan lång tid tillbaka (till och med innan begreppet DevOps myntades). Spotify, Klarna, Netflix och andra stjärnskott har aldrig jobbat på annat sätt. Nu börjar även organisationer med betydligt fler år på nacken styra in på samma spår, både inom privat och offentlig sektor.

Som en konsekvens av att det inte finns en ägare av DevOps så har det dröjt innan etablerade utbildningar och certifieringar inom DevOps blivit tillgängliga. Nu börjar de dock falla på plats. Det finns två organisationer, DASA och DevOps Institute, som parallellt har tagit fram ackrediteringar och utbildningsvägar. Kursupplägg och innehåll är snarlikt. Olingo har valt att leverera DASAs kursutbud. Anledningen är att det är fler organisationer som står bakom DASA och att vi har bedömt chanserna till världsdominans som större. Den som lever får se.

Ola Källgården, Olingo
Oavsett vad som händer med DASA och DevOps Institute så har DevOps kommit för att stanna så det är väl värt att lära sig för samtliga organisationer som ägnar sig åt tjänsteutveckling. Kunskap ger framgång. Åtminstone fram tills nästa grej dyker upp och vi blir nybörjare igen.

Den 26 september bjuder vi in dig till ett kostnadsfritt frukostseminarium "DevOps - I ett nötskal". För dig som vill gräva lite djupare kompletterar vi med endagskursen "DevOps Introduktion" och du som redan nu vet att ni skall gå vidare rekommenderar vi tredagarskursen "DevOps Fundamentals" som även kan avrundas med en certifiering! Välkommen till ny kompetens i höst!

8 saker arkitekter i världens längsta-djupaste-dyraste vet mycket om

Så är Schweiz igång med provdrift i århundradets bygge Gotthard-Basistunneln på 57 km, från Erstfeld i tysktalande kantonen Uri till Bodio i italiensktalande Ticino. Under 2300 m berg som djupast. Tester säger mer än invigningsceremonier, tar ner på jorden vad invigningstal lyft till skyarna, visar både styrkor och svagheter, och motiverar till kunskapsutbyte över branschgränserna – som ger en och annan deja vu åt en IT-arkitekt…

1. Douglas R. Hofstadter’s lag: ”Det tar alltid längre tid
Närmare bestämt 70 år, från en ingenjörs visionära idé anno 1947 och folkomröstning 1998 till ordinarie drift framåt årsskiftet 2016-17. Hofstadter’s lag är rekursiv:
”Det tar alltid längre tid än planerat trots att man tagit hänsyn till Hofstadter’s lag”. :)

2. Det går att hålla budget
Strax under 110 miljarder SEK blev det, främst från vägskatten och momsen, och budgeten justerades inte för annat än inflationen. Det är ett av skälen till stödet hos 80 % av schweiziska väljare (Demoskop i år) för liknande investeringar. Lika viktigt är att det gynnar turistnäringen.

3. …särskilt när återanvändning fungerar
En betydande del av de 28 miljoner ton berg man brutit återanvändes på plats, under byggarbeten i tunneln och strax utanför.    

4. Att bli för bra på att spara kan bli dyrt efteråt
För att minska kostnaden har man krympt båda tunnelrören med 10 %, från 45 kvm i tvärsnitt i Lötschbergtunneln nyligen till 41 nu, att jämföra med drygt 60 i liknande projekt i Tyskland. Så nu följer man provdriften med spänning. Persontåg har en tidtabellsenlig hastighet på 200 km/h i tunneln, godståg däremot bara 100…

Här skulle en vaken IT-arkitekt kräva ingående tester på ritstadiet. Matlab och trafiksimulatorer om det är tåg som rör sig, animeringar och stand-up möten kring UML sekvensdiagram om det är signaler eller transaktioner som rör sig. Beteenden/förlopp är en viktig del av arkitektur och modellering.    

5. Man kan slå i prestandataket trots prestandareserver
Tågoperatören behöver köra 2 persontåg per timme, inte bara 1 som ursprungligen planerat. Hastighetsskillnaden på 100 km/h mot godstågen framför respektive bakom, tillsammans med den höjda trafiktätheten i de smala tunnelrören, ökar lufttrycket framför persontågen resp undertrycket bakom dem. Det kan ev. bromsa persontågen så mycket att de får svårt att hålla tidtabellen - som är både landets och planeringsalgoritmers paradnummer. I så fall finns fem möjliga lösningar på problemet, ingen av dem billig…

6. Parallella team – om man är noggrann och följer upp regelbundet
Kontrakten var modulindelade på 5 sektioner, och arbetena pågick samtidigt m h a tillträdespunkter i mitten. Ändå stödde alla moduler gränssnitten utan trassel: man möttes prick vid sektionsgränserna. Högsta uppmätta avvikelse av alla mötespunkter blev bara 13 cm.

7. Säkerhet allt viktigare
Aktiv säkerhet, bl a 3200 km kopparkabel (som avståndet från Irlands västkust till St. John’s i Kanada). Passiv säkerhet, bl a räddningsgångar mellan tunnelrören, med täta mellanrum (325 m), räddningsstation under jorden på halva vägen genom tunneln, mm.

8. Modulindelningen ger skalbarhet
Modularitet på flera nivåer gör tunneln lättare att bygga ut med nya sektioner. Behöver kunden lägga ytterligare 50 km under jord i framtiden, så går det att bygga nya tillträdespunkter för dem på rätt ställen.


Ett av flera parallella team i arbete med sin modul av världens längsta tunnel.
(bildkälla: Cooper.ch 18:01, 19 September 2006 (UTC) - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1189499)


Reguljärdrift börjar i december. Ingen idé att leta efter vagn med takfönster då, man ser ju bara berg. Bergrund. :)


Milan Kratochvil

konsult, Kiseldalen.com

Huvudförfattare: Growing Modular: Mass Customization of Complex Products, Services and Software samt UML Xtra Light: How to Specify Your SW Requirements UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)


Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), i modellering (T2715, T2716), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.

Ingen tid för utbildning? GLÖM DET!
Time-to-Skills med Informator Training Cloud och Remote Cloud Access!

Idag har många företag sällan tid att släppa iväg personal på längre utbildningar. De flesta arbetar tidspressat med begränsade resurser, tuffa deadlines och exempelvis IT-konsulter ser svårigheter i att behöva lämna kunduppdrag och därmed förlora värdefull beläggning. Tid har blivit en bristvara för yrkesverksamma inom IT, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare och behovet av rätt kompetensutveckling i rätt tid har blivit viktigare än någonsin!

I min roll som IT-chef sätter jag stolthet i att Informator skall ha de tekniskt bästa förutsättningarna i branschen när det gäller leveranser som stöttar våra kunders vardag. Därför har vi bland annat tagit fram utbildnings-portalen Informator Training Cloud som supportar dig genom hela programmet och möjliggör effektiva utbildningsupplägg även utanför klassrumstid. 

För dig som har svårt att delta på plats i vårt kurscenter är jag stolt över att kunna presentera Remote Cloud Access där du deltar live på samma villkor som övriga deltagarna fast du följer kursen via din egen dator eller surfplatta från jobbet, hemifrån eller där du behöver vara för tillfället. Tidseffektiv och värdefull utbildning när du behöver, Time-to-Skills helt enkelt!

/Milad Hashemi
IT Manager
Informator Utbildning
Informator.se/ITC______________________________________________


Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar detta koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder.
Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar din väg mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.


Med Remote Cloud Access deltar du under ordinarie kurstid på våra schemalagda utbildningar via din egen dator, surfplatta eller telefon när du kombinerar utbildning med tillgänglighet antingen i jobbet eller privat. 

Retorik är inte bara konsten att övertyga, det är framförallt förmågan att engagera!

Kommunikation är en allt viktigare konkurrensfaktor för att nå framgång, detta märks tex. på konsultföretag där mjukvarukonsulter inte bara är experter på Java och Microsoft. De utbildar partners, tar fram nya affärsidéer internt, utvecklar produkter och tjänster, har föreläsningar för kunder och bidrar med innovativa lösningar och förbättringsförslag.
De senaste 10 åren har det skett en markant ökning av arbetsuppgifter som inbegriper att kommunicera i olika situationer med olika målgrupper. En bekräftelse på att vi inte bara behöver IQ och EQ, utan även PQ – Presentation Skills!    
Du som har stått och talat inför en grupp eller gör det regelbundet vet att det inte är så lätt.   
3 vanliga problem som du kanske känner igen:
1. A-Ö syndromet
Du vill ha med allt och förklara logiskt från början till slut. Du pratar för fort, för mycket och för osammanhängande. Du hinner säga många ord, men inga som åhörarna minns!

2. Inte förberedd
Tidsbrist och brist på prioritering gör att du inte är förberedd. Du hinner inte analysera situationen och anpassa en talstruktur efter målgruppen. Du blir ointressant att lyssna på.
3. Oengagerat framförande
Du tror inte på ditt budskap. Talar i samma ton hela tiden, utan pauser. Du är inte engagerad känslomässigt i ditt ämne eller i åhörarna, något som tyvärr smittar av sig på dina lyssnare. 
Lär dig älska att tala – vässa dig med retorik!

Vad är ditt främsta verktyg som talare? Du själv naturligtvis! Dina ord, din röst och ditt kroppsspråk är alla fantastiska verktyg som kan förtrolla och påverka alla som lyssnar på dig. Om dina verktyg är vassa och du kan använda dem optimalt.

Efter 18 år som utbildare är jag redo att hålla min första retorikkurs för Informator. Retorik – konsten att argumentera och övertyga. Frågan är om du är redo att vässa din retorik?

Under kursen tränar och lär du dig använda 7 tekniker för att kommunicera bättre:
1. Målgruppstekniker
För att nå fram med budskapet ska du utgå från din målgrupps referensramar – inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram.
2. Argumentationens ABC
Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som kan accepteras av målgruppen.
3. Språktekniker
För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk. Du får lära dig retorikens språkknep som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.
4. Rösttekniker
Vad du säger har stor betydelse – men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du att göra intryck på mottagarna genom dina uttryck.
5. Kroppsspråkstekniker
Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck – hela 56 procent enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in.
6. Powerpointtekniker
Att använda visuella hjälpmedel och få rätt effekt är en konst. Det kan bli succé eller platt fall. Lär dig att använda powerpointbilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.
7. Mentala tekniker
Att våga, vilja och kunna är tre nycklar för att du ska utveckla din kommunikativa förmåga. Lär dig mentala tekniker för att bli en framgångsrik kommunikatör när du möter din publik.


Jan Kronkvist är en inspirerande utbildare och har arbetat som coach och föreläsare sedan många år. Han är expert på retorik, ledarskap, kommunikation och driver sedan 1988 Kronkvist Kommunikation AB.Utbildning på någon annans villkor? GLÖM DET!!

När jag började på Informator januari 2004 så var utbildningsprocesserna fortfarande ganska enkla. Microsoft (Oracle, IBM osv) släppte en ny version av en gammal teknik som alla behövs uppdatera förr eller senare och där fanns Informator med en snabb lösning för att stötta nya färdigheter. Och om inte vi kunde hjälpa till så kunde man som kund ringa någon branschkollega till oss för de flesta utbildningar var ganska likformade.

Det stora hindret att komma iväg på utbildning nuförtiden är tidsbrist, utan tvekan! En del HR-avdelningar löser problemet genom att köpa in ett gäng e-learninglicenser och voila, där kunde dom bocka av kompetenshöjning från sin agenda. Tyvärr är det ganska få som utan rätt stöttning tar sig igenom och får något ut av enbart e-learning, men i rätt kombination med lärarstöd, distansutbildning och klassrumsundervisning så uppstår något som jag själv gärna kallar för Continous Learning. Att som kursdeltagare själv i så hög utsträckning som möjligt kunna välja när, hur och till och med vart jag vill ta till mig nya kunskaper är det som efterfrågas allra mest just nu!

På Informator har vi mottot utbildning för dig på dina villkor och när vi kombinerar klassrumsundervisning med vår lärportal med expertstöd plus webbinar och e-learning i ett paket som vi kallar för Training as a Service så skalar vi plötsligt bort det där problemet att någon annan dikterar när och hur du går utbildning. När vi dessutom kopplar på Remote Cloud Access så har du även möjlighet att delta på kursen från precis där du vill så länge du har en hyfsat snabb uppkoppling! Somliga kallar det för Digital Innovation, vi kallar det för Time-to-Skills™ helt enkelt!

/Tobias Strandh
Director Learning Solutions
Informator Utbildning
informator.sewww.taas.se

______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad lärplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Kurspärm i hyllan? GLÖM DET! Hög kunskapstillämpning med Informator Training Cloud

Du går en kurs som du tror ska hjälpa dig i ditt arbete. Kursen känns bra, läraren är kul, du får gott kaffe och godis under varje paus och du kommer tillbaka till arbetet med ett leende på läpparna. Men vad händer egentligen ett par veckor efter kursen?

Ett vanligt problem är att många "lägger kurspärmen i hyllan". De konkreta tipsen, verktygen och trixen som läraren presenterat under kursens gång har inte omvandlats till relevanta kunskaper som deltagarna tagit med sig tillbaka till och implementerat i sitt arbete. De kortvariga kunskaperna har blivit ännu en kurspärm i hyllan och effekten som både deltagaren och dess chef hade önskat har uteblivit, eller åtminstone inte nått sin fulla potential. Känner du igen detta?

För att en utbildning ska generera hög effekt av kunskapstillämpning krävs en väl utformad struktur, stödverktyg och individuell målframtagning. Vi har därför tagit fram utbildningsportalen Informator Training Cloud som stöttar våra deltagares utbildningsresa på ett sätt som möjliggör högre kunskapstillämpning. Detta uppfylls bland annat genom effektiv utbildningsdesign med en före-under-efter -struktur, chefsinvolvering samt tydlig visualisering av mål och framsteg. Smart och värdefull utbildning - helt enkelt!

/Stephanie Ivanovic
Marknadsansvarig - Learning Solutions
Informator Utbildning
Informator.se/ITC______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Code Meetup den 16-17 maj 2017 - För dig som älskar systemutveckling!


Se till att boka plats på Sveriges kommande största kod-event!
I vår lanseras en helt ny utvecklarkonferens med fokus på nyheter inom mjukvara, digitala trender och innovationer. Varmt välkommen till en mötesplats "för kodare av kodare" där du självklart också träffar oss ifrån Informator! 

Code Meetup kommer att hålla till i det världsledande innovationsklustret inom ICT i Kista – ett område med över 2000 företag som verkar inom information, kommunikation och teknologi. Premiär för konferensen med erkända talare och ett hundratal utbildningssessioner blir den 16-17 maj på Kistamässan i norra Stockholm.

Den digitala utvecklingen fortsätter att snurra snabbt vilket ställer höga krav på både kunskapsutbyten och kompetens. Code Meetup i Kista blir den första konferensen i Skandinavien som fokuserar på utveckling på alla plattformar.

Vi ser fram emot att under hösten och våren kunna presentera mer information om denna konferens, men boka redan idag in datumen 16-17 maj 2017 och platsen Kistamässan.
Mer information finns på codemeetup.se. Missa heller inget av det som är på gång, följ konferensen på Facebook och Twitter. Officiell hashtag för Code Meetup är #Codemeetupse

What do ITSM and SAM have to offer each other?Many of us working in the IT sphere have heard about ITSM and the ITIL Framework that puts best practise into wording. There are plenty of other frameworks and manifestos that also claim their piece to describe the same and other parts of IT’s reality. In this wealth of solutions and beliefs, I do miss a more wide spread discussion on one, in my view critical, part of IT.

The part that for most organisations stands for the same amount of money as personnel, i.e. their software expenditure. For most industries it stands for 30% of their IT budget and with an ongoing digitalisation and service-orientation, this has been and will be increasing. So in my view how to manage this part of IT effectively and efficiently deserves a spot among the books on DevOps, Agile, etc.


Because whether it’s a traditional purchased client-application, a hired server-license or some cloud solution, the way we need to manage these assets is still the same. The legal, financial, architectural and operational implications are as demanding and IT needs to deliver their part in a cost efficient and value-adding manner.


I am by far an IT Asset or License expert, but I do know that doing the right things in the right way benefits the business and bottom line. And this requires working with people, processes and tools, managing change. I had the opportunity to work with Software Asset Management issues for the first time some 6 years ago. Having worked a few years with ITSM and with some background in ISO9001 and CRM, our newly appointed License Manager and I embarked on a journey with the appropriate ISO Standard in our bags. As we proceeded a number of things became apparent to us:


-        An organisation can only take in a certain amount of new terminology and adapt to new ways of working. Managing organisational change for SAM is as critical as for ITSM. SAM affects all users in an organisation! Be considered.


-        Clear governance, stipulating policies, objectives, roles, responsibility and mandates is critical


-        A number of processes defined by the ISO 19770-1 are in principle the same as what ITIL describes. It would be a waste of time and resources not to make sure to incorporate SAM requirements into the existing ITSM processes.


-        In particular working with (Software) Asset identification and control, shows how determined one has to be if/when embarking on Configuration Management with probably an even larger scope.


-        Another area of SAM that plays a forefront role is Supplier and Contract Management. Handle it well and it will serve you well


-        At that time acquiring knowledge and sharing experience on SAM seemed, compared to the ITSM/ITIL community, almost non-existing or only available through software vendors.


-        Then also tools for inventory, metering, etc. to help SAM were in an early stage of the hype cycle. Good enough to support specific tasks for License Management, but not management tools that can streamline workflows and decision making.


Due to organisational changes we both engaged in other challenges, but while years passed these thoughts remained in the back of my mind. The last 2 years as an ITSM consultant I have had the opportunity to meet with many more organisations and it is clear that many still struggle (more or less conscious) with ITSM and SAM duties and initiatives not being synced.


While SAM overall was clearly less mature 6 years ago, it has gained traction. Then the methods and concepts to extend the ISO standard came primarily from the vendor side like Microsoft’s MOF. Now there is a recognised independent framework from IAITAM and the tools to support it have improved considerably. At the same time more and more the broader term ITAM is being used instead of SAM, including all IT-related Assets, like hardware, in the approach. And for what it’s worth it, ITIL has clearly sated SAM/ITAM is a critical element of successful IT Service Management.


While ITIL/ITSM, with all right, talks a lot about the importance of organisational capabilities, SAM has a much stronger case for why these should be up to specs: incompliance has tangible legal and direct financial consequences. So while audits (external or internal) can be regarded by some as a blessing to tidy things up once every now and then, the more mature License and Software Asset Managers whish for a more continuous management and continual improvement: to build and manage organisational capability. Within logistics no one closes down a distribution centre to do a yearly inventory. Stock taking is performed daily and integrated with other logistic duties.


The need for management of change becomes evident. Nothing major, rather an evolution that actually also can enrich the ITSM practises of an organisation and help to quantify benefits in monetary terms and risk management, something the CFO will like.


It means taking advance of existing implementation and process capabilities by involving for example your Service Level Manager(s) and Change Manager(s) in the adoption of existing processes to specific requirements from SAM. And be aware the benefits are in either direction: While adding SAM-oriented Change Models will help to make the “ITSM-based” Change Management more complete, data from Incidents and Service Requests will give an extra dimension to Asset data, when meeting suppliers during renegotiations.


This does indicate a certain maturity of the IT organisation, to be able to take advantage of the ITSM capabilities for SAM. But any CIO with a long term vision and strategy to contribute to the bottom line should include the opportunity given by matching these 2 practices once passed the phase of establishment.

//Maarten Merckx
Verksamhetskonsult på Olingo Consulting och ITIL utbildare hos Informator


Vill du lära dig mer om SAM kopplat till ITIL? Då är kursen  ITIL Lifecycle -Service Transition ett steg i rätt riktning. Klicka här för att se hela Informators utbud inom ITIL och ITSM.

Tråkiga självstudier? GLÖM DET! – Social learning med Informator Training Cloud

Utbildning behövs alltid, men det ska helst inte kosta något och gärna genomföras utanför ordinarie arbetstid. E-learning verkar vara en optimal lösning, men de allra flesta orkar inte genomföra en hel e-kurs... Så inledde jag min artikel "därför pallar du inte E-kurser" i TechWorld för två år sedan och tyvärr stämmer detta fortfarande!

Nuförtiden finns det en uppsjö alternativ för dig som letar efter en "quick fix" för ett problem som dyker upp i arbetet, men för att ny kunskap verkligen skall sätta sig och ge effekt krävs interaktion med både lärare och kurskamrater. Att diskutera och utbyta erfarenheter är kanske den allra viktigaste komponenten i Informators framgångar, men hur skall detta kunna fortsätta när tiden tillsammans i klassrum blir kortare och kortare?

Vi på Informator lyssnar på våra kunder och har förstått branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har vi tagit fram utbildningsportalen Informator Training Cloud som stöttar dig genom hela utbildningen och möjliggör effektiva utbildningsupplägg. Portalens utformning uppmuntrar till kunskapsutbyte mellan deltagare, skapar diskussioner och möjliggör utbyte av erfarenheter genom social inlärning både före, under och efter klassrumsträffarna. Alla deltagare i kursen hjälps åt att göra utbildningen än bättre i ett format som inte inkräktar på din arbetstid! 

Tidseffektiv och värdefull utbildning tillsammans – helt enkelt!/Tobias Strandh
Director Learning Solutions
Informator Utbildning
Informator.se/ITC

______________________________________________

Flexibla och tidseffektiva utbildningar är en av Informators verkliga styrkor. Vi kallar denna styrka/koncept för Time-to-Skills™ och här ingår en rad leveransformer och tjänster som förbättrar utbildningsupplevelsen för våra kunder. 

Informator Training Cloud är en webbaserad utbildningsplattform som driver och stöttar deltagarens utbildningsinitiativ mot önskat resultat.  Här tillför vi bland annat förkunskapstester, kursledartips och extramaterial som bygger vidare på det vi tar upp under utbildningen och ser på så sätt till att din inlärningsupplevelse sträcker sig över en längre period, på ett tidseffektivt sätt.

Observer Design Pattern – klassikern i händelsedrivna system

Observer, precis som andra designmönster, lyfter abstraktionsnivån utöver syntax eller notation. I likhet med några få (som t ex Proxy) ligger den nära arkitektur. För egna anpassningar, eller för att skippa dem, behövs en del arkitektglasögon.

Vi börjar med standardfrågan: hur pass mycket av det den uträttar är redan löst i plattformen, ”på burk”? EventHandler i Java? Ett bibliotek eller ramverk för GUI? Publish-Subscribe i en event bus (t ex ESB i ett företag eller databuss i en bil)? Observer spred sig av anledningar som många funderat kring, på olika håll.

I anpassningen av mönstret bör arkitekten sedan ta hänsyn till möjliga svagheter i runtime, vad gäller säkerhet, modifierbarhet/uppgraderingar, prestandakrav, användbarhet mm.

Mönstret Observer (bild) kopplar ihop verksamhetsobjektet (eng. subject dvs ungefär ”änmesobjektet”, kallat Bevakad i klassdiagrammet nedan)  till andra objekt. De blir observatörer och prenumererar på dess tillståndsövergångar (händelser), som det sedan skickar automatiskt till dem, d v s ”push” (den som växte upp med att i stället regelbundet polla verksamhetsobjektet kan se Observer som ett enkelt sätt att automatisera bort pollningen). Vid första anblick liknar strukturen i klassdiagrammet mycket annat. Kompletterar man med ett enkelt sekvensdiagram (nedre delen i bilden) som visar hur kommunikationen går genom (nedärvda, från mönstret) associationslänkar så blir det lättare att se vad Observer är till för.

Har vi alltså inte någon liknande mekanism klar ”på burk” så är det dags att även fundera på tänkbara anpassningspunkter. En är multipliciteten i Klassdiagrammet, som i verkligheten lutar besvärande ofta åt många till många, dvs ”* i båda ändarna. Här uppstår en vanlig tradeoff för arkitekten: mellanhand (”Prenumerationsförmedlare”, t ex som tillägg i infrastrukturen) - eller inte. M a o ett val mellan modifierbarhet/återanvändbarhet och snabb exekvering. 2016 är svaret oftast modifierbarhet/återanvändbarhet, med infrastruktur (men det finns undantag även idag, tänk budgethårdvara för t ex Internet of Things).

Skillnaden i ett tecken ( ”*” i stället för ”1” i klassdiagrammet) medför flera konsekvenser för arkitekten, som t ex mellanhand med exekveringstid och single point of failure (eller kostnad för replikering) men även nya möjligheter att validera resp filtrera data i mellanhanden, eller att prioritera vissa observatörer.

Mellanhanden gör det dessutom praktiskt möjligt att minska ”bruset” av oönskade meddelanden från verksamhetsobjektet till olika observatörer.

Ett sätt att minska är att observatörerna prenumererar, m h a parametrar till mellanhanden, endast på relevanta händelser, d v s de som respektive observatör verkligen behöver känna till.

Ett ytterligare steg är att m h a ytterligare parametrar låta mellanhanden vidarebefordra enbart relevanta händelser med relevanta parametervärden, som t ex kursförändring där den nya aktiekursen hamnar över en önskad gräns. D v s mellanhanden skulle filtrera bort händelser som är försumbara för respektive observatör.


Poängen med ”push” framgår också i en längre övning i agil modellering, kursnr T2715 (modernisering och webbanslutning av systemarvet hos ett mäklarföretag). En mer detaljerad genomgång av Observer m fl mönster gör vi i Avancerad modellering med UML, T2716.

konsult, Kiseldalen.com


Huvudförfattare: Growing Modular: Mass Customization of Complex Products, Services and Software samt UML Xtra Light: How to Specify Your SW Requirements
UML 2 Professional, OCUP Advanced Level (certifikatnivå 3 av 3)

Milan samarbetar med Informator sedan våren 1996 inom modellering, UML, krav, analys, arkitektur och design. Håller f.n. kurser i modellering (T2715, T2716), grundläggande Arkitektur, Modular Product Line Architecture (T1430), och 2013 höll han också Informators fullsatta Frukostseminarium om användningsfall.